Categories
Razno

Virus in država II

Do včeraj, 26. februarja, v Sloveniji ni bil potrjen še noben primer okužbe s korona virusom. Težko je pojasniti, zakaj je tako, saj so okužbe ugotovili v sosednjih državah, največ seveda v Italiji. Tam število okuženih zelo hitro narašča in vse bolj kaže na to, da uvedeni ukrepi niso bili dovolj učinkoviti. Analize o tem bodo narejene šele, ko bo epidemija mimo, zato se iz njhovih morebitnih napak (še) ne moremo učiti. Vedno več pa je informacij o tem, da se nam obeta pandemija in v nekaterih državah so se začeli pripravljati tudi na to možnost.

Kadar obstaja resnična nevarnost pandemije, je najbolj pomembno, da se države povezujejo med seboj in sprejemajo enoznačne ukrepe, s katerimi bi čim bolj učinkovito zajezili širjenje nevarne okužbe in bolezni. Za Evropo je pomemben vir informacij Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni, kjer vsak dan objavljajo oceno tveganja, objavili pa so tudi “tehnična” navodila (Technical report). Verjamem, da večina slovenskih zdravnikov in zobozdravnikov pozna domače spletne strani NIJZ, kjer vsi iščemo osnovne informacije, ki pa za konkretne primere še vedno niso dovolj natačne. Vsaj tako pravijo oziroma nam pišejo naši člani. Zato smo v zdravniški zborici minulih petih dneh vzpostavili stalno delujočo skupino vodstva in službe za odnose z javnostmi. V ponedeljek zjutraj smo na Ministrstvo za zdravje in NIJZ posredovali vprašanja in jih prosili z odgovore do 12. ure. Z odgovori bi seznanili naše članstvo pa tudi širšo javnost. Prepričani smo, da le jasne, enoznačne in podrobne informacije lahko zaustavijo strah pred okužbo. Odgovorov vse do danes nismo dobili, čeprav jih je državna sekretarka prim. Simona Repar Bornšek obljubila na 29. nujni seji Odbra za zdravstvo v državnem zboru.

Zaradi velikega povpraševanja medijev, ki so zaznali razliko med sporočili Ministrstva za zdravje in NIJZ ter našimi iz zdravniške zbornice, sem včeraj dala izjavo za javnost in v njej omenila tudi sodelovanje s kolegi, ki živijo in delajo v tujini. Kolegica, ki dela na Švedskem in s katero sem tudi osebno govorila, nam je poslala tole izjavo, iz katere lahko razberemo nekaj osnovnih razlik med slovenskim in švedskim pristopom k obvladovanju ogroženosti zaradi morebitne okužbe.

Kaj pa zobozdravniki? Nastal je občutek, da so na Ministrstvu za zdravje in NIJZ na njih pozabili, zato smo postavili dodatna vprašanja tudi za naše člane – zobozdravnike, katerih delo je v sedanjih pogojih specifično, saj ne morejo delati na “varni razdalji 1,5 metra”. Odgovor je prišel hitro, a zobozdravniki potrebujejo še več informacij.

Tako, to je nekaj osnovnih informacij. Člani zbornične delovne skupine za spremljanje dogajanja v zvezi s korona virusom smo se v teh dneh močno angažirali, vsak na svojem področju. Naša glavna skrb je in ostaja, da so člani zbornice dobro obveščeni in seznanjeni z vsemi informacijami, ki so nam na razpolago. Zato se v našem imenu zahvaljujem vsem, ki ste nam jih posredovali po mailu, telefonu ali osebno. Takšno profesionalno sodelovanje je bistvo naše zbornice, ki tudi v tej krizni situaciji zavzeto opravlja svojo vlogo.

Categories
Razno

Virus in država

Minuli vikend je minil v delovnem vzdušju tako za mene, kot za predsednika skupščine in generalnega sekretarja zdravniške zbornice. Pri razmišljanju o tem, kako bi se lahko vključili v priprave na možno epidemijo, nam je veliko pomagala prim. Jelka Reberšek Gorišek, predsednica Odbora za pravno etična vprašanja, po stroki pa specialistka infektologije.

Čeprav v Sloveniji ta trenutek še nimamo potrjenega primera okužbe z virusom COVID-19, smo zdravniki na nogah in v stalnih stikih med seboj. Mnogi od nas smo večkrat pregledali vse uradne spletne strani, kjer bi lahko našli uporabne informacije. Takšne, na podlagi katerih bi se lahko jutri mirno odpravili na svoja delovna mesta. Vse do večera, ko smo si ogledali novinarsko konferenco na Ministrstvu za zdravje, v kateri smo izvedeli, da so stvari pod nadzorom in da nas bodo (tudi) v prihodnje redno obveščali o vsem, kar je potrebno za to, da bi se čim bolj zmanjšala možnost okužbe. Pogrešali pa smo informacije o zaščitni opremi za zdravstvene delavce, ki bodo v prvem stiku z okuženimi.

V nedeljo popoldan me je po telefonu poklicala predsednica italijanske zdravniške zbornice, dr. Roberta Chersevani. Gospa živi v Gorici in se živo zanima, kako se bomo organizirali v Sloveniji, saj so okuženi tudi ljudje nedaleč od državne meje. Zvečer po novinarski konferenci našega ministrva sva se spet slišali. Iz tega pogovora sem povzela, da so v Italiji dobili od države dovolj jasna navodila, predvsem pa odločne ukrepe glede karantene, čeprav ni jasno, kje se je val okužb dejansko začel. V stikih sem bila tudi s kolegom iz hrvaške zdravniške zbornice.

Po e-mailu sem dobila več sporočil od kolegov iz osnovnega zdravstva, iz katerih veje zaskrbljenost. Poslali so mi tudi navodila, ki so jih pred časom dobili iz MZ-ja in NIJZ-ja, v katerih pa ni najti odgovorov na njihova vprašanja.

Danes zjutraj smo iz vseh mailov, ki smo jih dobili med vikendom, sestavili seznam vprašanj in jih ob 8. uri poslali na Ministrstvo za zdravje in NIJZ ter jih prosili, da nam odgovorijo do 12. ure. To ne bi smelo biti pretežko, če bi navodila res bila pripravljena. Namesto odgovorov smo bili s strani odgovornih označeni kot tisti, ki se nismo dovolj potrudili pri iskanju informacij … Nekaj informacij pa so iz MZ-ja le poslali ob 18.04, o čemer so me obvestili kolegi, ki so jih dobili. Danes popoldan pa je bil dodaten seznam vprašanj poslan tudi za zobozdravnike.

Če bi te odgovore dobili, bi jih takoj objavili na naši spletni strani in jih z direktnim mailingom posredovali našim članom.

Jutri bo nujna seja Odbora za zdravstvo v Državnem zboru. Morda pa bomo odgovore na naša vprašanja dobili tam …

Categories
Odzivi članov Pisma podpore

Spoznavajmo se skozi besedila na blogu

V naslednjih dneh in tednih vas bom v tem blogu seznanjala s svojimi razmišljanji in dejavnostmi. Želim si, da bi po tej poti spoznali kako deluje naša zbornica, kako se odziva na aktualne dogodke in izzive in kakšno vlogo imam pri tem kot predsednica.

Besedila bodo nastajala v sodelovanju z vami, v njih se bom odzivala tudi na dogajanja v naši družbi, še posebej v zdravstvenem sistemu, v katerem deluje večina od nas.

Pišite mi na zdenka.cebasek@gmail.com

Categories
Volitve

Zbornica prihodnosti … 3 leta pozneje

Pred novimi volitvami je čas, da napišem katere od napovedi za zbornico prihodnosti smo uresničili v minulih treh letih. V točkah, kjer nam ni uspelo, podajam pojasnilo. Danes, po treh letih vidim zbornico od znotraj, torej drugače kot leta 2017 in določene teme so postale bolj, druge pa manj pomembne, nekatere bomo tudi nadomestili z novimi.

Sledi torej besedilo iz začetka leta 2017


Proaktivna podpora članom skozi celotno poklicno delovanje.

Podpora članom poteka po več različnih poteh, ves čas članstva – od vpisa v naš register do izbrisa iz njega. Del te podpore je povezan z javnimi pooblastili, del pa z delovanjem zborničnih strokovnih služb in odborov. Vstopna točka je vpis v register, ki ga je donedavna bilo treba opraviti osebno, zdaj pa ima zbornica tudi svoj VEP (varni elektronski predal) in člani lahko z digitalnim potrdilom poslujejo z zbornico tudi po tej poti. Posodobili smo postopke za urejanje sekundariata (obveznega in izbirnega) za zdravnike in pripravništva za zobozdravnike. Vodimo javne razpise specializacij: po tem ko Ministrstvo za zdravje določi število razpisanih mest za vsako posamezno specializacijo, vodimo izbirne postopke in potek specializacij vse do specialističnega izpita oziroma podelitve licence. Za lažje sprotno vnašanje podatkov o kroženjih smo pripravili e-list za telefone. Pridobivanje licenčnih točk je v največji možni meri digitalizirano, postopki podaljšanja licenc so ob izpolnjenih pogojih popolnoma rutinski in članom ni treba podajati vlog. Naša pravna služba redno pripravlja odgovore v delovnopravnih zadevah in pomaga pri poti v samostojno delo. Redno deluje služba za mediacijo in svetovalci v okviru zdravniškega ombudsmana. Sprejemamo in obravnavamo prijave nasilja na delovnem mestu. Omogočamo velik nabor izobraževanj iz generičnih veščin, ki se jih ne naučimo v času študija in specializacije.

Avtonomija zobozdravnikov.

Avtonomija zobozdravnikov je bila stalna tema v delovanju Odbora za zobozdravstvo, pa tudi izvršilnega odbora in skupščine zbornice ter strokovnih služb. Moja predvolilna obljuba je bila, da omogočim postopke za pripravo na samostojno zobozdravniško zbornico, do takrat pa največjo možno avtonomijo v okviru veljavne zakonodaje in zborničnih aktov. Bila je opravljena anketa med zobozdravniki, posebna delovna skupina je s pomočjo zunanje pravne službe pripravila algoritem morebitne odcepitve. Ta bi bila možna ob spremembi statuta, ki pa je poslanci niso sprejeli. Kljub temu pa so zobozdravniki lahko v polnosti izpolnjevali praktično vse naloge iz njihove pristojnosti, pripravili strategijo in manifest za izboljšanje zobozdravstvenega sistema ter pripravili več strokovnih srečanj, tudi mednarodnih. Vsak mesec izide zobozdravniški bilten, strokovne službe pa imajo s predsednikom OZB vsak teden kolegij, na katerem se obravnavajo samo njihove teme.

Zaposlitev zdravnikov v okviru ZZS za potrebe članstva, zdravniki (predvidoma trije) bodo ključni usmerjevalci delovnih nalog.

V sistemizaciji delovnih mest zaposlenih v ZSS smo predvideli eno delovno mesto zdravnika.

Ta zdravnik naj bi sodeloval pri usmerjanju prispelih vlog za strokovna vprašanja, pri pripravi vprašanj za strokovne nadzore in pomagal pri pripravi odgovorov s področja strokovnih vprašanj. To delovno mesto še ni bilo zasedeno.

Posodobitev komuniciranja in poslovanja med vodstvom in članstvom; vrnitev, dopolnitev in posodobitev pomembnih vsebin na spletno stran ZZS ter nadgradnja spletne strani z interaktivnimi oblikami komuniciranja.

Ob začetku mandata smo sicer imeli novo spletno stran, postavljeno tik pred volitvami. Vendar ta spletna stran ni bila urejena, niti funkcionalna. V dopolnitve in spremembe smo vložili veliko dela, stran se redno posodablja. Člani odborov so neposredno povezani z dokumentnim sistemom zbornice, tako da se gradiv za seje ne pošilja več po pošti. Vzpostavili smo delovanje foruma, ki pa ni v celoti zaživel, na Facebooku objavljamo vsebine. Od februarja letos imamo tudi VEP. Vse je pripravljeno tudi za delovanje izobraževalne platforme Moodle. Ko bomo pridobili ustrezne vsebine, bomo platformo odprli za člane, ki bodo na preko tega pridobivali tudi licenčne točke.

Zaupanje članov do vodstva, zaupanje javnosti do zbornice in zaupanje pacientov do zdravništva bomo vzpostavljali na novo, kar bomo spremljali z anketami med članstvom in v javnosti.

Zaupanje članov do vodstva zbornice je bilo na hudi preskušnji takoj na začetku mandata. Kasneje smo dokazali, da smo svoje delo ves čas opravljali resno, odgovorno in zavzeto. Sprejeli smo pravilnik o plačilih, ki ga prej ni bilo, in pripravili pogodbe o delu v skladu s pravilnikom (ki je objavljen tudi na spletni strani). Pred kratkim opravljeni pregled plačnih listov predsednice in generalnega sekretarja ni odkril nepravilnosti. Zaupanje članstva sicer nismo merili z anketami, smo ga pa preverjali skozi redno komunikacijo. Podobno velja za zaupanje javnosti do zbornice, pri čemer lahko zapišem, da smo v sodelovanju z drugimi tremi članicami Koordinacije zdravniških organizacij (KZO), torej s Slovenskim zdravniškim društvom, Fidesom in Strokovnim združenjem zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov vzpostavili redne mesečne novinarske konference, na katerih javnost seznanjamo z našimi aktivnostmi in stališči. Delujemo enotno in povezano tudi pri najtežjih vprašanjih. Sodelujemo tudi z združenji pacientov, največkrat v obliki skupnih akcij za njihovo promocijo.

Referenčni cenik zdravstvenih oziroma zdravniških storitev (v sodelovanju z ZZZS ali agencijo, če bo ustanovljena) kot izhodišče za prihodnja pogajanja z ZZZS in urejanja različnih statusov zdravnikov in zobozdravnikov.

To točko smo zapisali nekoliko naivno, ker nismo imeli dovolj informacij o tem, kako do takšnega cenika priti. Kmalu smo spoznali realnost, to je, da zdravniška zbornica na tem področju ni zaželen partner in da so tudi pogajanja v okviru Splošnega dogovora bolj kulisa za poslovne načrte ZZZS, kot pa resnično dogovarjanje (enakovrednih partnerjev). Tako bo ostalo, dokler se ne bo ustrezno spremenila zakonodaja.

Storitve dostopne vsem članom (splošno):

Odprava uradnih ur, zagotovitev osebnega stika z zaposlenimi skozi ves delovni čas

Ta želja oziroma obljuba je bila uresničena le delno, uradne ure ostajajo, saj morajo strokovni delavci v svojem delovnem času opraviti številne naloge, ki zahtevajo zbranost in ažurnost. Kljub temu pa smo v dogovoru s strokovnimi delavci njihove usluge čim bolj približali članom. Ti lahko v času uradnih opravkov na zbornici dobijo povrnjeno parkirnino.

Pisarna za specializante – v bližini obeh UKC-jev

V pogovoru s specializanti se je pokazalo, da posebne pisarne v bližini obeh UKC-jev niso potrebne. Zbornična strokovna služba v njihovem delovnem okolju izvaja seminarje o poteku specializacij, kasneje pa se specializanti na naše službe obračajo pretežno po e-mailu. V prihodnje bo na ta način mogoče pošiljati tudi uradne dokumente preko VEP-a.

Dostopnost funkcionarjev za osebni pogovor – urnik bo objavljen za mesec vnaprej

Vrata moje pisarne so vedno odprta. S člani se srečujem na njihovo željo, termin prilagodimo njihovim in mojim obveznostim. V nujnih primerih je pogovor opravljen isti ali naslednji delovni dan. Podobno velja za dostopnost generalnega sekretarja in obeh podpredsenikov.

Uporabna spletna stran, ki bo delovala tudi kot servis za pridobivanje odgovorov na strokovna vprašanja

Tipična vprašanja in odgovore objavljamo na spletni strani v času javnih razpisov specializacij, vendar strokovne službe ugotavljajo, da se število vprašanj kljub temu ne zmanjšuje. Zdi se, da se kandidati raje poslužujejo možnosti direktnih vprašanj.

Pravna služba pripravlja odgovore na najbolj pogostna vprašanja in kmalu bodo objavljena na spletni strani.

Uvedba možnosti za e-glasovanje (volitve, referendum, ankete)

E-glasovanje za sedaj še ni mogoče, vendar potekajo aktivnosti v tej smeri. Bili smo na delovnem obisku v Hrvaški zdravniški zbornici, kjer so maja lani prvič izvajali e-volitve. Pojasnili so nam priprave nanje, ki so bile precej obsežne. Poleg nakupa aplikacije se zahteva tudi izdelovanje novih članskih izkaznic, brez katerih ne gre. Iščemo še druge možnosti, a majske volitve 2020 še ne morejo biti »e«.

Zavarovanje zdravniške odgovornosti pri zavarovalnici za vse člane ZZS, ki to željio

Ta zavarovanja se urejajo na različne načine. Zdravniška zbornica je namesto zavarovanja odgovornosti že v prejšnjem mandatu sprejela Pravilnik o pravni zaščiti članov zdravniške zbornice slovenije, ki smo ga leta 2018 posodobili. Sedaj po tem pravilniku pomagamo članom, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev sredstev.

Varnost zdravnikov in zobozdravnikov na delovnem mestu

Varnosti na delovnem mestu smo posvetili posebno pozornost in spodbujali delovanje delovne skupine Ne dopuščajmo nasilja. Ta je pripravila smernice za preprečevanje nasilja, odgovarja tudi na vprašanja članov. Izvaja izobraževanja po vsej Sloveniji. Bili smo aktivni tudi mednarodno in že leta 2017 sprejeli Ljubljansko resolucijo proti nasilju nad zdravniki http://www.medical-chambers.org/documents/Resolutiononviolence-ZEVA-2017.pdf. Kljub številnim poskusom s strani zbornice pa ministrstvo za zdravje ni bilo pripravljeno sprejeti naših predlogov za spremembo zakonodaje, zato smo sami napisali pravilnik o varnosti na delovnem mestu ter ga predlagali ministrstvu v potrditev. Za sedaj brez uspeha, a pripravljamo še druge pravne rešitve, s katerimi bi zamejili in preprečevali nasilje nad zaposlenimi v zdravstvu. Pri tem se povezujemo z drugimi zdravstvenimi delavci, še posebej z izvajalci zdravstvene nege in drugimi zaposlenimi, ki delajo na izpostavljenih delovnih mestih. Skupaj smo močnejši.

Sodelovanje pri nastajanju in spreminjanju zakonov – monitoring in vplivanje s strani članstva

V tem mandatu smo ves čas in na vse dopustne načine opozarjali na slabe in škodljive spremembe zdravstvene zakonodaje, ki so bile sprejete v času vlade Mira Cerarja. Žal so poslanci državnega zbora vse zakone potrdili, nam pa ni uspelo zbrati podpisov za referendum, s katerim bi lahko zrušili novelo Zakona o zdravstveni dejavnosti. Tudi vlaganje pobud na ustavno sodišče za sedaj še ni prineslo večjih uspehov v tej smeri.  

V zadnjih mesecih smo preko poslanske skupine Nove Slovenije v državni zbor poslali naš predlog zakona za krajšanje nedopustno dolgih čakalnih vrst in ureditev statusa neodvisnega zdravnika. Pripravili pa smo tudi osnutek zakona o nekrivdni odškodninski odgovornosti in čakamo na priložnost, da pride v zakonodajno proceduro.

Ves čas aktivno spremljamo in komentiramo zakonske predpise, ki so povezani z zdravstvom. Komentarje objavljamo na spletni strani, kadar je relevantno, pa člane spodbujamo k podajanju pripomb. Žal zakonodajalci porabljajo več energije za obrazložitev zavračanja naših predlogov kot temu, da bi jih skupaj z nami izboljšali. Ostajamo vztrajni in še vedno pričakujemo sodelovanje z ministrstvom za zdravje.

Storitve za mlade zdravnike

  • Vpis na bolj osebni način, povabilo na indiviualni pogovor
  • Proaktivna pomoč pri iskanju zaposlitve za vse zdravnike
  • Redna mesečna srečanja novih članov in tutorjev – kot neobvezno druženje kolegov z zanimivimi vsebinami
  • Matrika kompetenc za pripravništvo in specializacije

Zapisano se je izkazalo za manj relevantno. Vpis poteka brez večjih težav, prav tako določanje obveznega in izbirnega dela sekundariata ter pripravništva za zobozdravnike. Diplomanti ne potrebujejo dodatne pomoči zbornice pri iskanju zaposlitve, saj se je nezaposlenost zdravnikov močno zmanjšala z uvedbo izbirnega dela sekundariata (eden od naših predlogov, ki jih je ministrica vendarle upoštevala).

Mladi zdravniki so se pred tremi leti samoorganizirali, imajo svojo mailing listo in videti je, da si dodatnih spodbud s strani zbornice niti ne želijo. Smo pa mladim zdravnikom omogočili delovanje njihove delovne skupine, katere člani delujejo v Sloveniji in v mednarodnih združenjih.

Ko smo pripravljali program Zbornice prihodnosti, nismo dovolj natančno poznali načina priprave kurikuluma specializacij. Te pripravlja Slovensko zdravniško društvo, s katerim smo vzpostavili dobro sodelovanje. Spremembe so včasih res zelo počasne, zato jih spodbujamo na vseh ravneh. Osnovna priporočila za prenovo je pripravil zbornični Svet za izobraževanje (SIZ), ki tudi spodbuja prenovo. Sprejeli smo tudi način imenovanja nacionalnih koordinatrojev specializacij in nadzornikov kakovosti. Za vse pozicije objavljamo javne pozive, na katere se lahko prijavijo vsi zainteresirani, ki izpolnjujejo v pravilniku zapisane pogoje.

Aktivnosti za seniorje

Tudi za seniorje smo ustanovili delovno skupino, v kateri jim ne zmanjka dobrih zamisli. Tako so že izvedli več aktivnosti, med drugim anketo, ki bo predstavljena v kratkem. Na podlagi te ankete bodo načrtovali aktivnosti – tako skupinskih kot tudi v obliki individualne pomoči članom, ki so takšno pomoč pripravljeni sprejeti.

Aktivnosti za študente medicine

V tem mandatu smo imeli tudi več skupnih projektov s študenti medicine, med katerimi je bil posebno odmeven karierni kongres. Z občudovanjem smo spremljali njihove različne dogodke, tudi mednarodne in bili navdušeni nad koncerti, ki so jih prirejali. 

Skrb za zdravnike v težavah, profesionalizacija strokovne pomoči

Organizirali svetovanje za zdravnike, ki so se znašli v težavah. Svetovalci, tudi sami zdravniki, so na voljo za anonimno svetovanje v prostorih zbornice ali po telefonu. Termine objavljamo v biltenu in ISIS-u, v nujnih primerih svetovalci delujejo tudi zunaj teh.

Tri leta so kratko obdobje, v katerem smo naredili veliko. Če bi imeli na voljo še leto dni, bi lahko uresničili še nekatere napovedi, predvsem na področju komuniciranja s člani. Iz zapisanega se vidi, da so naši načrti za »zbornico prihodnosti« bili uresničljivi in podobno jih bomo pripravili za naslednji mandat.

Categories
Kaj se bo spremenilo Mladi zdravniki Profesionalizem

Osebni pogled mlade zdravnice na specializacije – preprosto morate prebrati

12. januarja 2017 je bil objavljen prispevek, nastal na podlagi pisma mlade zdravnice.

Čeprav se večina njenega besedila nanaša na sam potek specializacije, smo od takrat pa do zdaj znotraj omejitev, ki jih postavlja zakonodaja, uvedli več sprememb. O teh smo specializante sproti obveščali po komunikacijskih poteh zdravniške zbornice: spletna stran, bilten, ISIS, pa tudi z direktnim mailingom, predvsem pa v neposrednem stiku z našimi strokovnimi sodelavci in sodelavkami.

Sami lahko presodite, kaj se je v minulih treh letih spremenilo za mlade zdravnike.


Pišejo mi mladi zdravniki in zdravnice in vse bolj jasno postaja, da se moramo lotiti sprememb, če hočemo, da nas bodo zdravili zdravniki z dušo. Zdravniki, ki vidijo bolnika kot človeka, zdravniki, ki tudi sami želijo ostati ljudje.

“Predvsem si želim, da bi Zdravniška zbornica postala prijateljica tudi mladih zdravnikov,  specializantov in mladih specialistov. Kajti do sedaj nas je veliko vse prevečkrat ugotovilo, da smo imeli s strani ZZS same težave in finančni strošek, od ZZS smo prejeli malo ali nič razumevanja za svoje težave, kaj šele kakšno pomoč. Tudi mi smo zdravniki in člani ZZS, ne pa le blato, ki se zalepi na podplat, ta občutek imamo prevečkrat. Želim si, da bi se to spremenilo.” 

Na temo “kje vas čevelj žuli” imam še kaj dodati: Predvsem je tu rigiden, premalo učinkovit, predolg sistem specializacij, kjer si kot specializant v podrejenem položaju, skoraj brez pravic in če želiš (itak moraš) dokončati specializacijo, moraš brez ugovorov vse postoriti, kar ti naložijo nadrejeni (razen če imaš starše na položajih, potem je lahko drugače).

Ko končno končaš specializacijo, si nesvoboden, moraš oddelati svoj finančni dolg tej regiji, ustanovi, javnem sektorju, seveda spet brez ugovorov. In potem boš morda končno “svoboden”, ampak takrat žal ugotoviš, da si že star. Kot da med specializacijo nisi nič delal, celo garal, ampak si se milostno le izobraževal. Bog ne daj, če si iz takšnega ali drugačnega razloga zamenjal specializacijo, saj potem res nimaš nobene druge možnosti, kot da to obstoječo dokončaš in oddelaš dolg, pa tudi če vmes ugotoviš, da to ni to. Ni problema, saj bomo itak vsi živeli 90 let, no mogoče zdravnice ravno ne.

Zakaj si sami ne plačamo želene specializacije? 

Morda si kdo to lahko privošči, večina pa nas je bila vesela prve plače (kakršnakoli je že bila), smo mladi starši, imamo dolgoletne kredite za svoje (kakšen pregrešen luksuz) stanovanje ali hišo. Morda po 50. letu, če bom še vedno srečno poročena, saj me bo moral ta leta v celoti financirati partner, ki ima na srečo dvakrat večjo plačo od mene, opravljeno enoletno specializacijo in ne, ni zdravnik. Kaj ni to tako, kot da bi ljudem prepovedali, da se ločijo v svojem drugem zakonu in se (kakšna neresnost!) želijo kar tretjič poročiti! Čeprav so vzeli prvo (kar eno) specializacijo samo zato, da so imeli službo in plačo, sistem jih je v to prisilil. In če imaš smolo z regijo, mentorjem, področjem, naravo dela, še v drugo?

Pa zakaj za vraga ne dokončajo tiste svoje kar ene specializacije in potem celo življenje opravljajo to delo, ki ga ne želijo in dajo zbornici mir, ampak se kar naprej nekaj izmišljujejo?

Poznam kar nekaj kolegov, ki bi z veseljem vrnili do zadnjega centa stroškov za specializacijo, če bi lahko vpisali drugo. Ampak v Sloveniji radi omejujemo, svoboda misli in duha ter telesa je za druge. Saj si vendar vsi normalni zdravniki želimo čimprej dokončati specializacijo, da tudi v poklicu postanemo cel človek, ne le pol, kot do tedaj. Ampak ne, pri nas se raje odločimo za sistem prisile. To bo učinkovito, pa bo tudi uspešno? Zadovoljen človek na delovnem mestu, tudi zdravnik, kaj je že to? 

Verjamem, da boste drugačni kot so bili vaši predhodniki, predvsem bolj človeški in miselno dostopni, v bistvu le to potrebujemo mi z dna piramide članov ZZS, ki imamo svoj poklicni naziv v tem visokoletečem poklicu večinoma le zadaj.

Categories
Objave v medijih Volitve

Ženska za neodvisno delovanje

Z zanimanjem prebiram besedila, ki so nastala v predvolilni kampanji leta 2016 in 2017 in jih primerjam s sedanjim razmišljanjem. Smela misel o tem, kako naj bi se zbornica spremenila, da bi izkazovala več iskrenega zanimanja za probleme članstva, za bolj etičen odnos do vseh, z več možnostmi za mlade in več spoštljivosti do starejših, se je v veliki meri uresničila.

Za vse, ki vas zanima pogled iz leta 2017, sem ga ponovno dodala v svoj


V reviji Ženska so poudarili, da želim neodvisno delovati. Res gre za načelo, ki je bilo zame izkustveno pomembno v obdobju varuhinje človekovih pravic. Za politike nisem bila več zanimiva, čim so spoznali, da se ne opredeljujem za nobeno politično opcijo. Vendar pri moči zbornice ne gre samo za neodvisnega predsednika ali predsednico, gre tudi za moč, ki jo s svojo pripadnostjo člani prenesejo na zbornico.

Če velik del članstva ne čuti več pripadnosti svoji organizaciji, ji ne zaupa in se počuti odtujeno, zbornica izgublja moč, ki jo potrebuje za uresničevanje svojih nalog.

Zbornica že dolgo ni ustanova, ki me zastopa, ampak odtujena, uradniška hiša. Rešitev tega problema vidim v tem, da vodenje zbornice prevzamejo ljudje z novo, drugačno vizijo, v kateri bo več iskrenega zanimanja za probleme članstva, za bolj etičen odnos do vseh, z več možnostmi za mlade in več spoštljivosti do starejših.

Nikakor se ni bilo mogoče izogniti pogovoru o plačilu, o denarju. Večkdo je že pomislil, da gre zdravnikom vedno in povsod samo za denar, vendar bi se mnogi zdravniki odpovedali nadurnemu delu, če bi to bilo mogoče. Pa ni, saj prav s čezmernimi obremenitvami zdravnikov in tudi drugih zdravstvenih delavcev naš zdravstveni sistem še funkcionira.

Obstoječi sistem onemogoča, da bi vodje lahko ustrezno nagrajevali bolj prizadevne zdravnike. Tako tisti, ki delajo manj, kot bi lahko, ne občutijo nobenih posledic, tisti, ki so bolj prizadevni in obremenjeni, pa izgorevajo. Zato v takšnih razmerah tisti, ki so resnično sposobni, ne želijo opravljati vodstvenih nalog.

Celoten prispevek (PDF)

Categories
Objave v medijih Volitve

Mladi zdravniki v tujini so ferrariji, ki so se odpeljali

12. januarja 2017, pred drugim krogom volitev za predsednika zdravniške zbornice, sem na blogu dodala tale prispevek, ki ga lahko preberete v nadaljevanju.


V intervjuju za Zarjo, slovensko družinsko revijo, je novinarka Marija Šelek odprla vprašanje, ali je vodenje zdravniške zbornice v javnem interesu. Je, sem odgovorila.

V pogovorih s predstavniki medijev se skoraj vedno dotaknemo premajhnega števila zdravnikov, ki imajo preveč pacientov, zanje premalo časa in posledično nastanejo pri specialistih dolge vrste čakajočih in nezadovoljnih bolnikov.

In ob vsem tem me prizadene, ko izvem za kolege, ki so pri svojem delu izgoreli, ki so v stiski, če zbolijo, ki niso prišli po pomoč. Zaradi stigmatizacije, ki jo prinaša obravnava pri psihiatru, mnogi kolegi zamudijo obdobja, ko bi se lahko hitreje zdravili in posledično hitreje vrnili na delovno mesto. Čas je, da se stiske zdravnikov razrešijo, čas je, da uredimo odnose.

Povezava na članek: Dr. Zdenka Čebašek – Travnik pred drugim krogom volitev za predsednico zdravniške zbornice

Ljudje – Čas je, da uredimo odnose med zdravniki, foto Šimen Zupančič