Dnevnikov pogled na prihodnost

Časnik Dnevnik je objavil pregledno tabelo odgovorov kandidatov na postavljena vprašanja. Zadnje izmed petih vprašanj se je nanašalo na ukrepanje ob nevarnih ekscesih, kot je bil primer Janeza Zimmermanna. Moj odgovor je s spremenjenim ravnanjem v primeru prijav oziroma obravnav napak v zdravstveni obravnavi:

Poiskati je treba sistemske vzroke napak, tako da se ne bodo ponavljale, in vzpostaviti zaupanje bolnikov in zdravnikov v pravično obravnavo napak pri zdravljenju.

Še odgovor dr. Andreja Možine:

Pogrešamo zakonsko podlago za začasni odvzem licence zdravniku v obdobju, ko dejstva še ugotavljamo.

Celoten Dnevnikov prispevek iz rubrike Zdravstvo z naslovom “Zdravniška zbornica na razpotju” je na voljo kot primerjalna tabela (PDF).