Dva milijona

Na kaj pomislite, ko slišite besedi “dva milijona”? Toliko nas je prebivalcev Slovenije, tudi potencialnih uporabnikov zdravstvenih storitev, toliko je bilo zasajenih tulipanov v Arboretumu Volčji potok in toliko je “ostanka” denarja, ki ga v obliki članarine plačujemo člani Zdravniške zbornice Slovenije. S tema dvema milijonoma upravlja vodstvo naše zbornice.  Kot je omenil aktuali predsednik Andrej Možina, so to “sladke skrbi”. Pa so res?

Ta dva milijona, ki smo jih prispevali v obliki članarin vsi člani, mi ne data miru. Sprašujem se, kako to, da tega podatka vse do včerajšnjega volilnega zbora nisem poznala. Kako ta višek denarja pojasniti članstvu? In kako ravnati z njim v prihodnje? Kolikšna bi morala biti članarina, da bi zbornica lahko dobro delovala v interesu vseh članov? 

Kot ste opazili, gre za vprašanja, ki se nanašajo na preglednost finančnega poslovanja zbornice. Zdi se, da to doslej ni preveč zanimalo in vznemirjalo članstva. Pa ni tako – prevečkrat se namreč od članov sliši, “da nimajo od zbornice nič, da le plačujejo članarino, pa še za to ne vedo, kako se porabi”.

Zdaj je čas, da pojasnim, kako bi kot predsednica zbornice ravnala z denarjem, zbranim od članarine. Najprej bi na podlagi podatkov, ki jih vodstvo zbornice gotovo ima, dala izdelati analizo o potrebni višini članarine za delovanje zbornice – tudi ob vključitvi projektov, ki so še v pripravi. Potem bi nemudoma predlagala skupščini zbornice, da odloči glede znižanja članarine.

Glede teh dveh milijonov, ki sta že zbrana, pa bi  med članstvom takoj naredila spletno anketo o predlogih za porabo tega denarja. Med predlogi bi bile na primer štipendije za izobraževanje naših zdravnikov v tujini, finančna pomoč (v fiksnem znesku) za mlade zdravnike pred prvo zaposlitvijo, nakup nepremičnine v Mariboru, pomoč pri izdaji knjig, katerih avtorji so člani zbornice, delovanje zdravniškega ombudsmana, izobraževalni projekti na temo profesionalizma, kakovosti in varnosti. Člani zbornice moramo dobiti možnost za sprotno spremljanje (tudi finančne plati) uresničevanja posameznih projektov. Zavezujem se, da bom to kot predsednica zbornice gotovo omogočila.