Zdenka Čebašek-Travnik
in njena ekipa

Vse svoje poklicno življenje sem delala v različnih timih. Začela sem kot splošna zdravnica v Prekmurju in opravljala tudi hišne obiske in to v časih brez mobilnih telefonov in Garmina. Učinkovitost mojega dela je bila odvisna od dobrega sodelovanja z medicinsko sestro in šoferjem. Kot mlada specializantka psihiatrije sem se od vseh zaposlenih učila prepoznavati znake duševnih bolezni, a hkrati že prevzemala odgovornost za svoje odločitve v timu. Tudi vse druge poklicne naloge sem bila na delovnih mestih, kjer brez medsebojne usklajenosti in spoštovanja ne bi mogla biti uspešna. Izkušnja varuhinje človekovih pravic mi je omogočila, da sem bila v stalnem stiku s politiko in politiki, sodelavce pa vodila do ustanovitev različnih projektov, ki delujejo še danes – štiri leta po koncu mandata. Brez lažne samohvale lahko zapišem, da dobro poznam delovanje in vodenje različnih sistemov in da znam ustvariti delovno okolje, v katerem prevladujeta pozitivna energija in medsebojno spoštovanje. Vabim vas, da si preberete nekaj o meni bolj osebno.

Zgodba o nastanku ekipe ZZP je nekaj izjemnega, saj se nismo zbrali z namenom kandidature za predsednico Zdravniške zbornice, temveč smo se začeli sestajati z namenom, da pripravimo pogoje za učinkovito pomoč – zdravnikom. Ekipa je rastla postopoma in počasi, se tudi spreminjala, a hkrati ostala trdna in povezana.

Zato člane ekipe zdaj s ponosom predstavljam po abecednem redu njihovih imen:

Darja Boben Bardutzky

je primarijka, specialistka psihiatrije, psihoterapevtka (smer realitetna terapija) z dolgoletnimi izkušnjami iz hospitalnega zdravljenja odvisnosti.  Sedaj dela v psihiatrični ambulanti v Zdravstvenem domu Trbovlje. Z Darjo naju več kot 30 let druži iskreno prijateljstvo. Skupaj sva večkrat poskušali v okviru zdravniške zbornice organizirati pomoč za zdravnike v stiski. Žal za to dejavnosti v preteklosti ni bilo dovolj posluha – zato pa je Darja pomagala številnim kolegom v svojem delovnem okolju. Njen občutek za ločevanje bistvenega od manj pomembnih stvari je nezmotljiv, podobno kot njen občutek za poštenost v medosebnih odnosih. Darjina osebna predstavitev.

Eldar Gadžijev

je profesor kirurgije v pokoju, višji svetnik. Verjamem, da ga pozna veliko zdravnikov, gotovo pa vsi kirurgi. Ukvarjal se je s kirurgijo jeter, trebušne slinavke in žolčnega sistema. Delal je v UKC Ljubljana, kot predstojnik kirurgije v UKC Maribor in nazadnje kot svetnik na Onkološkem inštitutu. Vodil je klinične raziskave in izdal tri knjige. Deset let je urejal revijo Isis. V naši ekipi predstavlja neusahljiv vir izkušenj in modrosti, s katero zna uravnotežiti tudi najbolj različne poglede. Njegova je vodilna misel ZZP: Pripravljamo možnosti, da zbornica zaživi z združenimi močmi. Eldarjeva osebna predstavitev.

Iztok Kos

je zdravnik specialist patologije in zaposlen v Šempetrski bolnišnici. Že dalj časa ga zanima optimizacija financ in vodenja v zdravstvu, zato je opravil MBA na tem področju pri Open University. Pridobljeno znanje uporablja pri opredelitvi glavnih problemov v slovenskem zdravstvu, pozna bistvo standardov in normativov in pomen le teh za načrtovanje zdravstvenih programov – s čimer se bomo bolje znašli v pogajanjih z ZZZS in ministrstvom za zdravje. Iztok, ki ga odlikuje pronicljiv smisel za humor, je tudi odličen motivator za spremembe. Iztokova osebna predstavitev.

Maja Rus Makovec

je specialistka in izredna profesorica psihiatrije, zaposlena v javnem zdravstvu, na Univerzitetni psihiatrični kliniki v Ljubljani. Deluje predvsem na področju odvisnosti, psihosomatske in družinske psihopatologije, tudi kot sodna izvedenka. Je izjemna učiteljica in mentorica, na katero se obrača veliko kolegov. Verjame, da je profesionalizem osnovna notranja vez zdravniškega stanu, ki preseže morebitne razlike med identiteto zdravnikov v javnem in zasebnem zdravstvu. Njena vrhunska usposobljenost za pedagoško delo bo eden od temeljev za uvajanje zdravniškega profesionalizma tudi pri nas. Majina osebna predstavitev.

Matej Praprotnik

je zobozdravnik s svojo zasebno prakso in navdušenec nad komunikacijo in neskončnim labirintom medčloveških odnosov. Spoštuje predanost, doslednost in iskrenost, ki so njegova glavna načela tako v odnosu do pacientov, kot tudi v vsakdanjem življenju. Je kolega, katerega velika  prednost  je  sposobnost  povezovanja  in  približevanja različnih  mnenj,  stališč in prepričanj k skupnemu  cilju, ki  mora biti jasen in ne le mlačen kompromis. Zavzema se za samostojnost zobozdravnikov v okvirih Zdravniške zbornice Slovenije, v prihodnosti tudi kot samostojni Zobozdravniški zbornici. Kdor ga pozna bolje ve, da ga v zimskem času lahko najde na belih strminah, poleti pa v globinah morja. Matejeva osebna predstavitev.

Živa Novak Antolič

je upokojena specialistka porodništva in ginekologije in profesorica na medicinski fakulteti. 40 let je delala v Porodnišnici Ljubljana. Od 2008 vodi različne delavnice mehkih veščin za študente medicine, zdravnike in zobozdravnike ter druge zdravstvene delavce in sodelavce v zdravstvu. Skupaj s študenti medicine in zdravniki, ki so si tudi tri generacije narazen, so ustanovili skupino Medicinski trenerji. Ti s svojim delom želijo prispevati k nadgradnji osebnostnih kompetenc zdravstvenih delavcev, k dvigu zaupanja med zdravstvenimi delavci in pacienti ter spodbuditi kritično razmišljanje in prevzemanje odgovornosti za boljše odnose. Živina osebna predstavitev.

Goran Berghaus

Goran Berghaus je specializant javnega zdravja, zaposlen na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Je diplomant Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, kjer je že v času študija deloval kot študentski predstavnik v različnih organih fakultete in univerze ter se zavzemal za dobrobit študenov in za boljšo kakovost študija ter delovanje fakultete in univerze. S tem je pridobil izkušnje o pomembnosti medgeneracijskega sodelovanja. Že v času študija ga je pritegnilo raziskovalno delo, ki ga sedaj v okviru specializacije nadaljuje. O sebi pravi, da je velik navdušenec športa in zdravega načina življenja in meni, da je za zdravje najpomembnejše pozitivno gledanje, ne glede na vse prepreke, ki jih prinaša življenje.

Irena Manfredo, bivša članica

je primarijka, specialistka medicine dela, prometa in športa. Ima svojo zasebno prakso v Zagorju. Od malega jo zanimajo ljudje. Videti znotraj in onkraj. Videti zares in tisto, kar je res. Že nekaj let se poklicno in raziskovalno ukvarja z vplivom psihosocialnih dejavnikov in stresa na nastanek bolezni, zadnji dve leti se posveča študiju in praktični uporabi pozitivne psihologije. O sebi pravi: »Veseli me veliko stvari. Lepota, narava, umetnost, stik z ljudmi, vrtnarjenje, šport. Tečem, kolesarim, smučam, plavam, igram tenis. Golf bom igrala po osemdesetem. Rada imam življenje.« Za zbornico bo dragoceno njeno poznavanje dejavnikov stresa v delovnem okolju zdravnikov in njena trdna odločenost, da se bori za zastavljene cilje. Irenina osebna predstavitev.

Zdenko Šalda, bivši član

je specialist medicine dela, prometa in športa, zaposlen v Zdravstvenem domu Trebnje. Dela tudi v splošni medicini in ima 330 opredeljenih pacientov in skrbi za zdravje obsojencev na Dobu. Na področju, ki ga pokriva ZD Trebnje, mu je uspelo postaviti mrežo 43 stalno javno dostopnih AED (avtomatski eksterni defibrilator) in redno izvaja tečaje temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED. Njegov motiv, da se je pridružil ekipi ZZP je, da bi v sodelovanju z ljudmi dobre volje izboljševal zdravstvo v najširšem smislu besede. Zdenkova osebna predstavitev.

Ekipi se je pridružilo več mladih zdravnikov in tudi kolegov, ki se niso opredelili glede na starostno skupino, ki ji pripadajo. Iz zelo različnih razlogov njihovih imen ne bomo javno izpostavili, saj kot pravijo sami, so se nam pridružili zaradi idej in vrednot, ki jih predstavlja ekipa ZZP ter kandidatura Zdenke Čebašek-Travnik in ne zaradi osebnih interesov.