Ihanova kolumna: izhodišče za zdravstveno reformo

Prof. dr. Alojz Ihan nam je v svoji kolumni  nazorno razkril bistvene anomalije našega zdravstvenega sistema. Zato ne čudi, da je to eno najbolj branih besedil te dni. Upam, da ga berejo tudi na ministrstvu za zdravje in v vladi. Pravzaprav je to besedilo odlično izhodišče za zdravstveno reformo. Brez dragih analiz in zapletenih finančnih akrobacij, ki naj bi zdravnikom dale več denarja za enako količino opravljenega dela, daje Ihanova kolumna odgovor na skoraj vsa glavna vprašanja, ki naj bi jih uredila zdravstvena reforma:

  • ne potrebujemo ZZZS, ki nam birokratsko določa, koliko ljudi lahko pregledamo in zdravimo, ker ne upošteva zdravstvenega stanja prebivalstva,
  • ne potrebujemo zdravnikov, ki ne bi želeli sprejeti 48-urnega delovnika, v katerem bi lahko delali strokovno in varno v najboljšem interesu naših pacientov,
  • ne potrebujemo direktorjev, ki se uklanjajo politiki in diktatu ZZZS na škodo zdravnikov, zdravstvenega osebja in pacientov,
  • ne potrebujemo nabavnih služb, ki skrbijo predvsem zase.

Stavki zdravnikov se moramo zahvaliti, da smo se začeli lotevati pravih problemov in iskati prave odgovore za reformo zdravstvenega sistema.