Kakšen naj bo zdravnik*

*Z besedo  “zdravnik” imam v misih vse zdravnike in zobozdravnike, ki delajo s pacienti,  ne glede na njihov spol, specializacijo ali delovno okolje. 

Kot kandidatka za predsednico Zdravniške zbornice Slovenije se odzivam tako na sporočila iz zdravniških vrst, kot tudi na tista iz širše javnosti. Veseli me, da je moja spletna stran dobro obiskana in brana in to razumem, da nam ni vseeno, v kakšni družbi in kako živimo. Del te družbe je tudi zdravstveni sistem, do katega dostopamo praktično vsi prebivalci.

Delo vseh zaposlenih v zdravstvu je stalno na očeh javnosti. Nekateri mediji to dejstvo uporabljajo tudi v pozitivni  smeri in izbirajo “najboljše” zdravnike, zobozdravnike, medicinske sestre in podobno. Izbrani zasijejo ob razglasitvi rezultatov, potem pa spet poniknejo v povprečje vsakodnevne rutine. Drugi mediji poročajo o pomanjkljivostih in napakah sistema, tretji izpostavljajo posamezne primere. V vseh pa smo “udeleženi” zdravniki. Kakšna je predstava ljudi (ne medijev) o našem delu, pa le redkokdaj izvemo.

Na volilnem zboru v Mariboru je bilo postavljeno vprašanje o podobi zdravnika v javnosti in kaj bo zbornica naredila, da bi ta podoba dejansko odražala poslanstvo zdravnika. Ko sem na poti domov premišljevala o tej razpravi, sem ugotovila, da je zelo malo odzivov javnosti o tem, kakšnega zdravnika si ljudje želijo in kaj od njega pričakujejo. Takšni odzivi bodo pomembno vodilo za moje delo v prihodnosti in upam, da bodo koristili tudi drugim zdravnikom.