Kandidiram

Pred letom in pol (aprila 2015) sem v našem ISIS-u objavila prispevek z naslovom Opravičujem se (“j’accuse”), ki je naletel na pozitiven odziv kolegov in drugih bralcev. Kmalu zatem smo se v skupini zdravnikov odločili ustanoviti »nekaj« zunaj obstoječih zdravniških organizacij, da bi lahko resnično pomagali kolegom v stiski.

Naše dotedanje izkušnje so bile, da naša zbornica ne nudi takšne pomoči, kot bi jo zdravniki in zobozdravniki, ki se znajdejo v stiski, želeli in potrebovali. Iz te skupine je kmalu izšel predlog za mojo kandidaturo za predsednico zbornice.

Sprejela sem odločitev, da kandidiram za predsednico Zdravniške zbornice. K temu so pripomogla tudi spodbudna mnenja kolegov, da bom dobro vodila zbornico ter ji znala dati nov zagon in članom bolj privlačno vsebino ter storitve.