Komunikacija med zdravniki in zobozdravniki

KOMUNIKACIJA DRUŽINSKEGA ZDRAVNIKA S SPECIALISTI NA SEKUNDARNI IN TERCIARNI RAVNI, Andreja Krt Lah dr. med. ISIS DECEMBER 2016

Odziv na prispevek v ISIS je za našo spletno stran pripravila Ana Veternik Debeljak

Z veseljem sem prebrala prispevek. Več let se že ukvarjam z vprašanjem komunikacije med kolegi zdravniki tako na primarnem, kot tudi sekundarnem in terciarnem nivoju. Doslej nisem imela poguma, da bi svoja razmišljanja delila z drugimi, tokrat pa se oglašam.
Z večino trditev iz prispevka kolegice Krt Lah se strinjam. V svoji karieri zdravnika sem bila v različnih položajih. V času, ko sem zaključila študij na MF, je bilo obvezno za dve leti delati kot zdravnik splošne medicine. V nadaljevanju sem bila zaposlena v bolnišnici kot zdravnik na sekundarnem in terciarnem nivoju. Sedaj delam kot zdravnik specialist na sekundarnem nivoju.

Ves ta čas iščem izvide.

Kot zdravnik splošne medicine sem iskala izvide specialistov, ki so obtičali v žepih pacientov. Kot bolnišnični specialist sem iskala stare izvide specialističnih obravnav, tudi izvide družinskega zdravnika. Sedaj pa najpogosteje iščem izvide specialistov drugih strok in izvide specialistov z mojega področja, ki so bili predhodno že opravljeni v drugih ustanovah.

Zdravniki najpogosteje komuniciramo preko napotnice, tudi preko odpustnice in ambulantnega pregleda. Napotnice, ki jih prejemam, so lahko zelo skrbno izpisane, lahko pa povsem prazne. Vse napotnice s stopnjo nujnosti «hitro« pregledam in se glede na diagnozo in priložene izvide odločim o čakalni dobi. Težave nastopijo pri pridobivanju izvidov, ki so bili vzrok za napotitev. Večkrat zdravnik na napotnici napiše kateri izvidi so priloženi, vendar jih v priloženi dokumentaciji ni. Izvidi so lahko obtičali v kartonu izbranega zdravnika, lahko pa v domačem arhivu bolnika.

Pridobivanje dokumentacije zahteva veliko telefonskih klicev,

saj odzivnost ni najboljša. Pogosta težava na primarnem nivoju je zelo omejen čas dostopnosti, ki je v delovnem času namenjen naročanju pacientov. Ker ne poznam drugih telefonskih številk, kličem seveda v tem času, kar pa zahteva veliko potrpežljivosti in seveda tudi izgubo dragocenega časa. Nekateri receptorji v zdravstvenih domovih so prijazni in poskušajo s prevezovanjem klica, vendar to ni pravilo.
Sama sem opremljena s sodobno tehnologijo. Žal pa so zelo redki zdravniki na primarnem nivoju opremljeni s faksom, skenerjem, nekateri ne uporabljajo elektronske pošte. Na vsa vprašanja po e-pošti odgovorim v 48 urah, tudi na vprašanja pacientov.

Mislim, da bi se lahko število napotitev zmanjšalo, če bi uporabljali sodobno tehnologijo in namesto napotnice napisali vprašanje ustreznemu specialistu. Klici, ki jih prejemam, so največkrat prošnje za čimprejšnji pregled in ne vprašanje, ki se nanaša na nadaljevanje zdravljenja in diagnostiko.

Smo v času volitev predsednika naše zbornice. Prepričana sem, da bi z izvolitvijo dr. Zdenke Čebašek Travnik dobili možnost izobraževanja, okroglih miz in drugih oblik izpopolnjevanja s področja medsebojne komunikacije. Vsi smo v določenem delu razočarani nad medsebojno komunikacijo. Verjetno potrebujemo več možnosti za srečanja, ki niso namenjena le strokovnemu izobraževanju.