Licence bolijo – drugič

V včerajšnji, 410. številki Biltena ZZS, ki je sicer pretežno namenjena volitvam predsednika/predsednice, je objavljena tudi kritika na moj blog z naslovom Licence bolijo, ki sem ga sicer objavila že 6. novembra. V tej kritiki “Oddelek za podiplomsko usposabljanje, licence in register zdravnikov” v uvodu piše, da je prispevek je po mnenju ZZS zavajajoč, neresničen, pa tudi etično sporen.

Zapisali so: “Zaposleni na zbornici smo z začudenjem prebrali zapis na spletni strani dr. Zdenke Čebašek – Travnik, ki se nas je osebno dotaknil in nas prizadel, saj so javno navedene neresnične informacije o našem načinu dela in delovanju zbornice v postopkih, ki jih zaposleni vodimo skladno z določili veljavne zakonodaje.

Žal v nadaljevanju ne precizirajo, v čem so navedene informacije zavajajoče in neresnične, niti ne navajo resničnih. Moj blog govori o zgodbah zdravnikov in sem to jasno napisala. Hranim tudi kopije dopisov ZZS, o katerih pišem.

Kolegi me po mailu sprašujejo, kdo je “ta oddelek”. Takšnega “oddelka” ne najdem med organi zbornice, tam je le svet za izobraževanje in usposabljanje zdravnikov. Vodi ga prof. dr. B. Beović, druge člane lahko preberete na tej povezavi.

Na odprtem delu spletne strani je razdelek Strokovne službe, iz katerega ni videti Oddelka za podiplomsko usposabljanje, licence in register zdravnikov. Tudi na intranetnih straneh zbornice takega oddelka ne najdem. Če bi ZZS imela organigram, bi lahko odkrili, kdo dela v tem oddelku, tako pa …

Očitki “Oddelka” kandidatki za predsednico ZZS, dr. Zdenki Čebašek-Travnik, so hudi: prispevek je po mnenju ZZS zavajajoč, neresničen, pa tudi etično sporen.

V nadaljevanju “Oddelek” sicer ne pojasni, v čem je moj blog zavajajoč, neresničen in etično sporen. Pričakovala bi konkretizacijo teh obtožb, pa tudi pojasnilo, kdo predstavlja “mnenje ZZS”. Končno sem članica ZZS tudi jaz in kolegi, ki so mi že včeraj in danes sporočili svojo podporo. Zanimivo bi bilo izvedeti, kdo stoji za tokratnim mnenjem, enako tudi v drugih primerih, ko se uporablja ta izraz. Ker zbornico predstavlja njen predsednik, bi bilo pošteno, če bi se pod takšno mnenje podpisal, če to ni njegovo mnenje, pa da bi ga podpisal tisti, ki ga je podal.

Nikoli se nisem bala argumentirane razprave o čemerkoli, tudi če sem si s svojim neposredno povedanim mnenjem nakopala zamero in da – tudi sovražnike. Vedno sem in bom sledila svoji viziji po odkritih medosebnih odnosih in preglednemu delovanju v vsakršnem okolju. Vem, da to v današnjih časih ni ravno v čislih kot osebna vrednota, a verjamem, da bo marsikoga spodbudila k razmisleku.