Licence »bolijo«

V zadnjih nekaj mesecih se beseda »licenca« nenavadno dostikrat pojavlja v pogovorih med kolegi.

»Si slišala za NN, ki je izgubil licenco in mora delati pod mentorstvom kot začetnik? Pa izpit bo moral delati še enkrat …«

»Si lahko predstavljaš, da je zobozdravnik ZZ izgubil licenco, ker nima dovolj točk, čeprav se ves čas redno izobražuje, pa tega v kratkem času ne more dokazati?«

Pokliče me kolega in prosi za stare programe strokovnih srečanj, na katerih je sodeloval kot organizator in predavatelj, pa papirjev ni predložil zbornici. Žal jih tudi doma ne najde več. Brez teh papirjev bo izgubil licenco, mi še pojasni. Seveda mu pomagam, saj imam vse papirje zbrane, na srečo jih »zbiram« že od nekdaj, ko to še ni bilo tako pomembno. Kolega bo kopije bo predložil, ali bo obdržal licenco, pa ne vem, saj …

Ena od kolegic mi je pokazala dopis iz Zdravniške zbornice, ki nosi naslov Obvestilo Zdravniške zbornice Slovenije o uvedbi postopka za podaljšanje licence po uradni dolžnosti. Tri mesece pred iztekom licence so ji poslali suhoparni uradniški dopis, v katerem »prosijo«, da »v 15 dneh predložite opis vašega strokovnega dela v iztekajočem 7-letnem licenčnem obdobju (CV)«. Za dodatna pojasnila so ji na voljo na telefonski številki tej in tej. Kolegica je krajši čas upokojena, dopis jo je zbegal in prizadel hkrati. Kaj zdaj to pomeni, saj vendar ima dovolj »točk«? Sprašuje kolege, saj ji je težko spraševati uradnico, ki ji je sicer napisala svojo telefonsko številko in dala možnost, da jo pokliče. Nerodno ji je, ker gre za stvari, ki bi jih menda morala vedeti.

Poskušam ji pojasniti … in začnem brati.

Branje takšnega uradniškega besedila je muka posebne vrste, še posebej v primeru, ko se nanaša nate. Besedilo je formalno gledano neoporečno, saj temelji na veljavni zakonodaji in opozarja na posledice, če ne slediš navodilom. Brrrrrr …

Izvedela sem, da je podobna brezosebna obvestila dobilo več zdravnikov. Nekaterim manjkajo točke oz. dokazila o opravljenem izobraževanju. Ti se bodo morali dodatno usposabljati, delati pod mentorstvom (pogosto mlajših) zdravnikov, ki imajo licenco in potem iti ponovno na »izpit«. Drugim kolegom manjka delo v praksi in ga morajo »dokazovati s CV«.  Naša zbornica očitno ve, da je kolegica upokojena, ne pa, ali še opravlja zdravniško delo, zato bi lahko »rešila« licenco s CV. Podobnega postopka sem bila deležna tudi sama ob vrnitvi v psihiatrijo po zaključenem mandatu varuhinje človekovih pravic. Bila sem prizadeta, nisem mogla dojeti, kaj se dogaja. Skozi to težko obdobje sem prišla s pomočjo kolegov, ki so prepoznali mojo stisko, pa tudi skrajno neosebno izpeljan postopek.

To, kar je skupno vsem tem zgodbam in kar najbolj boli, je, da so odločanje o licencah (postopek po uradni dolžnosti) prevzeli uradniki, ki jim je zdravniški poklic le “podlaga” za njihovo delo. Pa njim ne zamerim, saj drugače ne znajo. Zamerim pa vodstvu ZZS, da je dovoli takšen način komuniciranja s svojimi člani. Ali pa morda pa ne vedo za takšne dopise? Podpisana je res le uradnica, ki obvestilo pripravila.

Ko bomo zbornico vodili člani ZZP in naši sodelavci, se to ne bo zgodilo več. Takoj bomo uvedli takšen postopek, ki bo pokazal, da zbornica ceni in spoštuje svoje člane in zna temu primerno ravnati. Vsakega člana, ki mu grozi izguba licence, bomo pol leta pred iztekom licenčnega obdobja prijazno povabili na osebni pogovor, na katerem bo prisoten nekdo iz izvršilnega odbora (torej zdravnik ali zobozdravnik) in en pravnik, ki postopek obvlada s pravnega vidika. Skupaj bodo pregledali obstoječe možnosti in naredili individualni načrt.

Če je zdravnik ali zobozdravnik zainteresiran za podaljšanje licence, je pot »takšna in takšna« – v pol leta se da marsikaj nadoknaditi (v treh mesecih pa zelo težko). Če ni zainteresiran, mu je treba pojasniti, kaj kot zdravnik lahko še vedno dela (piše osebne recepte, je mentor, učitelj ali svetovalec – senior).

V primeru, da se zdravnik ne odzove povabilu na pogovor, se ga pokliče po telefonu in povabi še ustno (saj v zbornici imajo naše telefonske številke). Takrat se lahko tudi odloči, da na pogovor ne bo prišel in v tem primeru se lahko nadaljuje postopek po uradni dolžnosti. Morda pa bo marsikdo zadovoljen z obvestilom v smsilu: “poteče vam licenca; to pomeni to in to; lahko pa še pišete recepte; svetujete mlajšim kolegom, sodelujete pri izobraževalnih dogokih in podobno.”

Borimo se za zbornico, ki bo prijazna do svojih članov.