Matej Praprotnik se predstavi

Matej Praprotnik je tretji član moje ekipe, ki se podrobneje predstavlja v tem blogu. Maja Rus Makovec se je predstavila skozi stroko (http://zdenkacebasektravnik.si/odlocanje-kako-razresimo-kognitivno-disonanco/,  Irena Manfredo s svojo življenjsko zgodbo. Matej, za sedaj edini zobozdravnik v ekipi ZZP, pa se nam predstavlja tudi kot mladi zobozdravnik z obilo življenjskimi izkušnjami.

 

Čeprav moja poklicna pot še ni dolga in bi mi kdo lahko očital neizkušenost, pa mi nihče ne more očitati naivnosti ali nerazgledanosti.

Žene me notranja potreba po tem, da delujem v urejenem in organiziranem okolju, ki razbremenjuje posameznika vsakdanjih logističnih težav in konfliktnih situacij ter mu s tem omogoča učinkovito strokovno delovanje.

Zelo cenim prenašanje znanj in izkušenj, zato sem bil kot študent dentalne medicine eden prvih tutorjev, ko se je na naši fakulteti uvajala nova oblika študentskega tutorstva. Razumevanje problematike študijskega okolja sem si povečal s sodelovanjem v študentskem svetu kot predstavnik letnika in bil redno prisoten na sejah senata medicinske fakultete. Kot predsednik društva za mednarodno dejavnost študentov stomatologije – Sidsic, sem dve leti uvajal spremembe na področju integracije študentov mlajših generacij v praktično delo s pacienti, integracijo študentov v mednarodni prostor in koordinacijo mednarodnih izmenjav. Pod okriljem društva sem skupaj z nadobudno ekipo kolegov skrbel za povezovanje in pozitivno okolje z družabnimi dogodki, kot so motivacijski vikendi in tematske zabave.

Druženje v prijetnem in zabavnem  okolju mi je vedno veliko pomenilo in mi še zdaj, še posebej, če sproščeni in iskreni odnosi vodijo v aktivno in uspešno sodelovanje z dobrimi rezultati.

V času mojega predsedovanja smo gostili evropski (EDSA) in svetovni (IADS) dogodek študentov dentalne medicine v Sloveniji, ki je predstavljal velik izziv in neverjetno izkušnjo za celotno ekipo. Kot predstavnik študentov sem sodeloval tudi pri uvajanju bolonjskega sistema študija in skrbel, da je bilo slišano tudi mnenje študentov. Od leta 2006 vodim oz. sedaj le še koordiniram projekt, ki je študentom dentalne medicine omogočil praktične vaje z bistveno zmanjšanimi finančnimi obremenitvami kot prej. Ves čas študija sem ohranjal spoštljive odnose s predstojniki kateder, ki so mi zaupali vodenje projektov in komunikacijo s študenti, ki sem jih zastopal.

Kljub rednemu in stalnemu strokovnemu izobraževanju, sem se kmalu zavedal pomanjkljivega znanja komunikacijskih veščin. Te so po mojem mnenju najpomembnejše za izogibanje sporom v zdravstvu in tudi za doseganje velikih ciljev, ki zahtevajo premišljena pogajanja. Udeležil sem se 100 urnega izobraževanja mediacije v zdravstvu, ki mi koristi v praksi in v privatnem življenju sleherni dan. Obvladanje teh veščin je pomembno za nemoteno delo v timu, v katerem preživimo večji del časa in ki je pomemben vir zadovoljstva ali stresa.

V zasebni ambulanti, ki jo vodim z ženo Špelo, delam že 4 leta in predstavljam strokovno in kadrovsko nadgradnjo družinske tradicije, ki sta jo v zobozdravstvu začela moja starša. Družinsko podjetje je ponos naše družine in predstavlja temeljne vrednote medgeneracijskega sodelovanja, ki je nujno potrebno za celotno zdravstvo. Največ mi pomeni moja družina, saj v njej preživljam najlepši in najpomembnejši del svojega življenjskega poslanstva – to je prenašanje znanja in izkušenj na moja dva zlata otroka. Kdor  me pozna bolje ve, da me v zimskem času lahko najde na belih strminah, poleti pa v globinah morja. Dve moji aktivnosti, ki mi širita obzorja in dajeta dodatne razloge, da se veselim vsakega zasluženega dopusta.

Moj moto je, da je lahko človek dovolj samozavesten in hkrati dovolj prilagodljiv v določenem okolju le takrat, ko je na sebi izkusil, razumel in v njem dosegel vidne pozitivne spremembe.

Komunikacija je ključ, medsebojno spoštovanje je pogoj, dosledno in pošteno vodenje pa so po mojem mnenju tiste nujne spremembe, ki jih naša zbornica potrebuje. Kot poslancu ZZS mi je bila zaupana velika odgovornost, ki jo sprejemam. V veliki in iskreni želji, da se začnejo boljši in bolj iskreni časi zdravništva in zobozdravništva sem zaupal svoja znanja, čas in energijo ter se pridružil ekipi Zdenke Čebašek-Travnik, za katero verjamem, da je znanilka sprememb in ima ključne osebne vrline, potrebne za predsedniško funkcije naše krovne organizacije.

Matej Praprotnik dr. dent. med.