Nagovor članicam in članom Zdravniške zbornice Slovenije

Sodelavci so mi predlagali, naj nagovor, ki sem ga posredovala članom in članicam ZZS preko sistema za e-obveščanje članstva, objavim tudi na svoji spletni strani. Tako bi bila bolj jasna tudi povezava med nagovorom in odzivi nanj, ki ga objavljam na blogu.

Drage kolegice in kolegi,
za vse, ki po volitvah pričakujete:

  • zbornico, ki bo postala »naš dom«, kjer bomo dobrodošli vsi člani, ne glede na starost, poklicno pripadnost, specializacijo, akademski ali delovnopravni status,
  • zbornico, ki bo delovala urejeno, učinkovito ter pregledno in
  • zbornico, katere vodstvo bo resnično zavezano svojemu članstvu ter brez političnih in/ali lobističnih povezav

je vaš glas za zame, Zdenko Čebašek-Travnik, kandidatko za predsednico Zdravniške zbornice Slovenije, jamstvo za napovedane spremembe.

http://zdenkacebasektravnik.si
https://www.facebook.com/zdenkacebasektravnik/

V svoji predstavitvi bi lahko uporabila udarne stavke in besede, vendar dajem prednost vsebini in zato v ospredje postavljam program, za katerim stoji tudi moja ekipa, s katero smo se na volitve pripravljali šest mesecev. Ob meni so: Darja Boben-Bardutzky, Eldar Gadžijev, Rade Iljaž, Iztok Kos, Irena Manfredo, Živa Novak Antolič, Bojana Pinter, Matej Praprotnik in Maja Rus Makovec. Rezultati naših razmišljanj in pogovorov s številnimi kolegi so zajeti v programu in knjižici Stebri zdravništva. Želimo si, da bi naš program postal osnova za delovni načrt vseh članov in članic zbornice in ki bi ga v prihodnosti skupaj dopolnjevali in uresničevali.

Želimo si močno zbornico, ki ji moči ne bo dajalo le obvezno članstvo, temveč sodoben način delovanja, ki bo vključeval vse, ki želite sodelovati. Skupaj se bomo borili za boljše delovne pogoje in dobre medosebne odnose v naših delovnih okoljih. S prenovo sistema specializacij bomo mladim kolegom omogočili tudi učenje mehkih veščin, pomembnih pri graditvi zaupanja med pacienti in zdravniki. Za zaupanje pacientov do nas zdravnikov in zobozdravnikov, si moramo aktivno prizadevati. Bodimo pošteni tudi takrat, ko zdravljenje ne poteka tako, kot bi si želeli. Pošten in spoštljiv odnos do samih sebe, do sodelavcev in do pacientov je tista pot, na kateri se ne bomo ustavljali pod pritiski oseb in povezanih skupin, ki želijo ohranjati sedanje stanje. Nekatera vprašanja moramo reševati najprej znotraj zbornice in znotraj zdravniških organizacij (npr. medosebni odnosi, izboljšanje mentorstva specializantom), da bomo navzven lahko delovali enotno in verodostojno.

Moje vodenje bo temeljilo na zaupanju, medsebojnem spoštovanju in preglednem delovanju zbornice. Le takšna zbornica, notranje enotna in spoštovana tudi v javnosti, bo lahko odločno nastopila v pogajanjih z ZZZS ali v pogovorih s politiki, ki naše argumente prehitro zavračajo kot neutemeljene.

Če preberete naš program, boste opazili, da je v njem zasnova aktivnega vključevanja vseh zdravnikov, tudi mladih. Ti so že sodelovali z našo ekipo, ki jim verjame in zaupa, da bodo skupne vrednote zdravniškega poklica vgradili v svoje delo in jih prenašali na prihodnje generacije. V tem pa vidim tudi svoje osebno poslanstvo.

Zdenka Čebašek-Travnik