Odnos do pacientov v luči profesionalizma

Predstaviti želim le kratek komentar na temo (ne)profesionalizma v odnosu do pacienta.

Gre za nepotrebno »sprehajanje« tudi najtežjih bolnikov po celotni državi. Tudi za različna administrativna opravila in lažje zdravstvene posege ali ukrepe morajo naši bolniki potovati iz kraja v kraj tudi za predpisovanje receptov, napotnic in podobnega.

V ta proces, ki vodi direktno stran od profesionalizma so vpleteni vsi relevantni dejavniki našega zdravstva (od ministrstva za zdravja in ministrice, ZZZS, UKC-jev, pa vse do patronažne sestre, ki obiskuje bolnike na domu). Zdi se, kot je prevladala doktrina »poslati stran od sebe” , ki je postala daleč najpogostejše in hkrati najbolj neprofesionalno početje v našem zdravstvu.

S tem »pošiljanjem od stran od sebe« dokazujemo, da ne spoštujemo bolnikovega časa, ne časa svojcev, ki si zaradi tovrstnega sprehajanja jemljejo proste dneve ali dopust v službi.  Vse te ljudi izpostavljamo nepotrebnemu izčrpavanju, poslabšanju zdravstvenega stanja in večjemu tveganju za infekte, pa tudi poslabšanju duševnega stanja.

Predvsem pa s »sprehajanjem« pacientov ustvarjamo (hote ali pa ne) sliko skrajno neprijaznega, neprofesionalnega in neorganiziranega zdravstvenega sistema.

Kako bi to lahko spremenili, je vprašanje, na katerega moramo čimprej poiskati odgovor in spremembo udejaniti pri zdravniškem delu.