Pravno mnenje – današnja okrogla miza je volilni shod, ki ga volilna komisija ne bi smela dovoliti

Objavljam pismo univ. dipl. pravnice, ki opozarja:
Draga Zdenka,
na tej konferenci sestanku/shodu (kakorkoli to poimenujejo) 10. 1. moraš tudi ti biti prisotna, ker predsednik zdravniške zbornice “nagovarja” volilno bazo (zadnji odstavek dopisa: “Moja kandidatura temelji na prepirčanju …”) in daje neke predvolilne objube.
Neodvisno od tega, kdo je plačal ta vabila, je to v volilnem obdobju reklama oz. “zastonj?” kampanja za zgolj enega kandidata in volilna komisija oz. predsednik skupščine tega ne bi smel dopustiti v času volitev brez prisotnosti drugega kandidata – glede na pravila, ki so jih postavili (eno el. obvestilo, eno poštno obvestilo idr.). Oni niso predvideli “volilne konference oz. shoda” – neodvisno kako poimenujejo to konferenco je očitno, da gre za volilno kampanjo.
To ni v skladu s pravili, ki jih je volilna komisija, ki je pristojna za volitve, postavila. Imaš možnost pritožbe na volilno komisijo – glede na Statut (5. tč. 1. odst. 40. člena). Volilna komisija ni predvidela za oba kanidata volilnega shoda z mladimi zdravniki, kar pa to očitno bo. To je neenakopravno obravnavanje.