Stavkovne zahteve in volitve

Spremljam stavko zdravnikov.

Ob pripravi kandidature za predsednico ZZS razmišljam: Ko bom jaz predsednica, bom pospešila pripravo realne mreže specialistov. To bosta naredila ministrstvo in stroka ob pomoči oziroma asistenci ZZS. Ob tem bom zahtevala tudi garancijo države, da bo zagotovila vsa potrebna sredstva za financiranje specializacij. Pomembna je tudi časovnica, po kateri bomo dobivali nove specialiste. Zdravništvo zagotavlja mentorje in znanje, država naj zagotovi denar.