Štoparica za zdravnike – ali šahovska ura za vsako ambulanto?

Današnje Delo prinaša novice o predvidenih spremembah Zakona o pacientovih pravicah. Novosti v zakonu nalagajo pacientom dolžnost opravičila, za izvajalce pa predvidevajo naglo izrečene globe do 4100 eurov. 
Razmislimo: ali je štoparica za zdravnike (30 minut čakanja) res tisto, kar pacienti najbolj potrebujejo? Sama razumem to sporočilo bolj kot večanje nestrpnosti in zmanjšanje zaupanja med pacienti in zdravniki. 
Do katere mere je še mogoče “stiskati” zdravnike? Namesto pacienta in pogovora z njim, bo zdravnik gledal na uro … Morda pa bo vsak od nas zdravnikov z novim zakonom dobil tudi uro za šahiste, ki nam bo odmerjala čas in jo bo lahko videl tudi pacient?
Je to res del reforme, ki jo pričakujemo, potrebujemo in želimo?