Kaj je v Ozadju poklicnih zbornic?

Janko Lorenci v kolumni Iz ozadja v prvi številki letošnje Mladine opozarja na težave, ki nastanejo z nepreglednim delom poklicnih zbornic:

Mnoge njihove vrhuške delajo predvsem zase, proti interesom večine članstva in tudi proti splošnemu interesu, pletejo pri tem mreže s sorodnimi vrhovi drugih skupin, sestavljajo lobije in se povezujejo z deli politike.

Kot razlog za tako razmišljanje je navedel prav primer pritožbe Zdravniške zbornice Evropski komisiji. Če bo Komisija pritožbi ugodila, bo to predvsem osiromašilo javne bolnišnice in javne zavode ter paciente, ki se zdravijo v njih.

Zaradi napak dosedanjega vodstva bomo zaupanje članov vzpostavili na novih temeljih. Novo vodstvo si bo prizadevalo tudi za večje zaupanje javnosti do zbornice in zaupanje pacientov do zdravništva. To je ozadje dela moje ekipe.

Povezava na prispevek, kolumna ni prosto dostopna.

Mladina piše o prelomnih volitvah

Volitve 17. januarja bodo prelomne, meni novinar Borut Mekina v Mladini. Pokazale bodo, kakšno podporo imajo med zdravniki zamisli o zasebnih bolnišnicah in nedavna pritožba zoper Slovenijo zaradi dodeljevanja državne pomoči javnim zdravstvenim zavodom.

Pri pritožbi na Evropsko komisijo gre za solistično akcijo trenutnega vodstva, ki na ravni članstva ni bila niti predstavljena.

Nov način dela pod mojim vodstvom vodstvom bo diametralno nasproten, saj

dosedanje vodstvo ni izdalo niti enega finančnega poročila o poslovanju, niti zapisnikov sej skupščine, zato je razumljivo, da zdravniki izgubljajo zanimanje zanjo ali zaupanje vanjo.

Bo nekdanja varuhinja človekovih pravic dr. Zdenka Čebašek – Travnik postala nova predsednica slovenske zdravniške zbornice? © Matej Leskovšek

Povezava na članek ni prosto dostopen.

Štoparica za zdravnike – ali šahovska ura za vsako ambulanto?

Današnje Delo prinaša novice o predvidenih spremembah Zakona o pacientovih pravicah. Novosti v zakonu nalagajo pacientom dolžnost opravičila, za izvajalce pa predvidevajo naglo izrečene globe do 4100 eurov. 
Razmislimo: ali je štoparica za zdravnike (30 minut čakanja) res tisto, kar pacienti najbolj potrebujejo? Sama razumem to sporočilo bolj kot večanje nestrpnosti in zmanjšanje zaupanja med pacienti in zdravniki. 
Do katere mere je še mogoče “stiskati” zdravnike? Namesto pacienta in pogovora z njim, bo zdravnik gledal na uro … Morda pa bo vsak od nas zdravnikov z novim zakonom dobil tudi uro za šahiste, ki nam bo odmerjala čas in jo bo lahko videl tudi pacient?
Je to res del reforme, ki jo pričakujemo, potrebujemo in želimo?

Dejstva o Zdenki

Izrečeno

Zdenka je “politično nastavljena kandidatka”

Dejstva

Nikoli nisem bila članica, niti simpatizerka nobene politične stranke ali sindikata. Edina organizirana skupina, ki ji pripadam vse od otroških let, so taborniki.

S ponosom zapišem, da sem bila šest let varuhinja človekovih pravic. Za to funkcijo me je predlagal žal že pokojni prim. Jože Felc, ki je bil nedvomno največja moralna avtoriteta med psihiatri, s svojim strokovnim in pisateljskim delom pa je dokazal, da spada med velikane slovenskega zdravništva.

Poudarjam, da varuh človekovih pravic ni politična funkcija in da jo lahko dobro opravlja le oseba z visoko stopnjo osebne integritete.Kot varuhinja sem se pogosto soočala s pobudami glede zdravstvenih in zdravniških napak oziroma z zadevami, povezanimi s člani zdravniške zbornice. Svoje članstvo v zbornici sem želela zamrzniti, a to ni bilo mogoče, saj statut tega ne predvideva. Narava dela varuhinje pa je zahtevala mojo neodvisnost, tudi od zbornice, sicer ne bi mogla odločati o primerih, povezanih z zdravniki in zbornico oziroma bi se morala iz teh postopkov izločiti – že zaradi videza neodvisnosti oziroma konflikta interesov. Ni si težko predstavljati, kako bi javnost sprejela moje “opravičilo”, da v teh zadevah kot varuhinja človekovih pravic vseh prebivalcev Slovenije “ne morem” odločati.

Pa še to. Ker nisem delala kot zdravnica in nisem mogla koristiti nobenih storitev zbornice, se mi je zdelo nesmiselno plačevanje visoke članarine za dobo šestih let, kolikor traja mandat varuha. Menim, da so vsi očitki glede moje politične angažiranosti laž oziroma nekorektno zavajanje volivcev.

http://www.delo.si/zgodbe/sobotnapriloga/portret-tedna-zdenka-cebasek-travnik.html

https://www.dnevnik.si/1042567768/ljudje/intervjuji/zdenka-cebasek-travnik

Medicina danes: Za opravljanje zdravniškega poklica ni prave selekcije

Za opravljanje zdravniškega poklica ni prave selekcije je naslov intervjuja  s prof. dr. Eldarjem Gadžijevim, ki pojasnjuje svoj pogled na stanje zdravstva v Sloveniji.

 

Medicina danes: Se zbornici lahko zgodi Trump

Pod skupnim naslovom “Se zbornici lahko zgodi Trump” so pripravili predstavitev kandidatk in kandidatov za predsednika zdravniške zbornice. Novinarka N. Medvešek se sprašuje ali bodo politična neobremenjenost in obljube po spremembah tudi na volitvah predsednika ZZS tiste, ki bodo odločile o zmagovalcu, ali bodo zdravniki in zobozdravniki raje stavili na že preverjeno in, kot obljubljajo, izboljšano.

Nedeljske novice: Zavozili smo na vseh ravneh

V Nedeljskih novicah je bil 30. 10. 2016 objavljen intervju z naslovom Zavozili smo na vseh ravneh, kjer podajam oceno o tem, da je naše zdravstvo kaotičen sistem, ki soje posledica nejasnih pristojnosti in odgovornosti deležnikov v zdravstvu. Povem tudi, da zgolj višja prispevna stopnja ne bo rešila problema čakalnih dob v zdravstvu. Celoten intervju (PDF).

Čakalne vrste so tipičen primer, kako se sistem izživlja nad zdravstvom.

Veliko odzivov med kolegi je sprožil oktobrski intervju v Medicini danes, kjer pojasnjujem, da so čakalne vrste tipičen primer, kako se sistem izživlja nad zdravstvom, pa tudi kako se godi mladim zdravnikom.

Čakalne vrste so tipičen primer, kako se sistem izživlja nad zdravstvom. Naslovnica (PDF)
Specializacije so mašinerija za izdelavo poslušnih specialistov. Stran 16 (PDF)Stran 17 (PDF)

Ne spomnim se, da bi zbornica kdaj zdravnikom finančne tokove v zdravstvu pojasnila tako, da bi jih razumeli. Stran 18 (PDF)

Delo: Šušljanje, deklaracije in pogum

Kmalu po odkritju koruptivne dejavnosti v UKC Ljubljana sem napisala sestavek za Gostujoče pero v Delu z naslovom Šušljanje, deklaracije in pogum. V prispevku sem najprej predstavila pojem profesionalizem ter v nadaljevanju izpostavila pogum – pogum zdravnikov – ki je potreben, da se korupcija in druge nepravilnosti v našem zdravstvenem sistemu odkrijejo in obravnavajo ter odprejo pot poštenim in spoštljivim medosebnim odnosom.

Obsojanje korupcije na načelni ravni in priseganje na ničelno toleranco bo ostalo brez učinka, če ne bomo odločnih korakov naredili najprej zdravniki sami, za kar je potreben pogum, ki ga premorejo le redki, a še ti ostajajo brez širše podpore kolegov in zdravniških organizacij.