Pismo podpore: Franc Hočevar

Spoštovana kandidatka za predsednico Zdravniške zbornice, moja dolžnost kot zastopnika civilne družbe in interesov uroloških bolnikov je, da poiščem in izrabim vsako priložnost, da opozorim na tegobe, ki tarejo naše člane in bolnike na sploh. Vaša kandidatura je taka priložnost. Vem da boste, ne glede na izid volitev, kot ugledna in dobra zdravnica, stali za našimi opozorili in oceno. Kot društvo smo zavezani poslanstvu, ki v ospredje postavlja bolnika z mnogimi težavami, ki močno posegajo v njegovo dostojanstvo zaradi zgoraj opisanih razmer.

Urologov je v Sloveniji 41, specializantov urologije pa menda 18. Pred leti jih je bilo več. Za povprečjem EU zaostajamo za najmanj 50 urologov, slabši smo tudi od sosednje Hrvaške. Dejstvo je, da je urologov premalo, da niso ustrezno razporejeni po državi in da ne morejo, v razmerah v katerih delajo, opraviti vsega dela.

In zakaj jih ni? Več razlogov, eden med njimi je zapostavljenost urologije v okviru kirurgije, drugi je verjetno tudi slaba tehnološka podpora. Ključni razlog pa je v načrtovanju potreb po specializacijah urologov, njihovem usposabljanju in pridobivanju novih znanj. Pri tej zadevi pa je vloga Zdravniške zbornice odločilnega pomena. Kako je zbornica opravila to delo, naj presodijo drugi. Kot predsednik Društva uroloških bolnikov in tudi sam bolnik z operacijo in obsevanjem raka na prostati, pa sem bil seznanjen, da je urologija močno kadrovsko podhranjena ter da je pomanjkanje urologov glavni razlog za absurdno dolge čakalne dobe.

Franc Hočevar
predsednik Društva uroloških bolnikov