Zdravnikov je premalo, pod stresom zbolevajo

V pogovoru z Nedeljskim, 11. januarja 2017, sem se opredelila za zdravniškega ombudsmana za reševanje konfliktov:

Zdravniški ombudsman, ki bi ga rada uvedla v prihodnosti, bi pomagal pri reševanju konfliktov pa tudi pri zaščiti kolegov, ki so deležni mobinga ali bi želeli razkriti nepravilnosti znotraj sistema, tudi korupcije.

Pri nadzoru nad rednim delom, nadurami in dežurstvom menim,

da gre za vprašanje odgovornosti prezaposlenih zdravnikov do pacientov in odgovornost menedžmenta, ki takšno neurejeno stanje dopušča.

Z novinarko Mileno Dora sva spregovorili tudi o potrebi za uvedbo agencijo za varnost in kakovost v zdravstvu, ki je nimamo. Manjkajo nam ustrezni mehanizmi za spremljanje kakovosti, pa tudi spodbude za doseganje obeh, učinkovitosti in kakovosti. Afere polnijo časopise, pravega epiloga v javnosti pa ni. Iz vsakega ekscesnega dogodka se moramo kaj naučiti tako zdravniki kot zdravstveni sistem, potem se bo tudi kakovost izboljšala.