Categories
Dosežki Zbornice Volitve 2020

Avtonomija zobozdravnikov

To je bila velika tema tega mandata. Avtonomija zobozdravnikov je bila vzpostavljena v veliki meri in se odraža v komunikacijskih, izobraževalnih in organizacijskih spremembah.

Bila je imenovana delovna skupina, ki je s pomočjo zunanje pravnice (da ne bi prišlo do konflikta interesov) pripravljala pravne osnove za odločanje o samostojni zobozdravniški zbornci. Veliko časa, energije in sredstev smo namenili pripravi pravnih aktov, s katerimi bi se lahko lotili iskanja konsenza glede ustanavljanja samostojne zobozdravniške zbornice.

Kot smo obljubili, je bila v tem mandatu zobozdravnikom omogočena avtonomija, s katero so dobro upravljali in si prizadevali za krepitev ugleda zobozdravniškega poklica. V bližnji prihodnosti bo pridobljeno avtonomijo treba formalizirati, da ta ne bo odvisna od vsakokratnega vodstva zbornice, zato bomo podprli postopke za večinsko odločanje zobozdravnikov glede njihove samostojne zbornice.

V tem mandatu so zobozdravniki samostojno, ob tehnični pomoči strokovnih služb, pripravili veliko projektov, tudi mednarodnih.

»V predlagani Strategiji smo začrtali evropsko usmerjeno zobozdravstvo in zdravniško zbornico približali tudi zobozdravnikom«

Manifest za spremembo zobozdravstvenega sistema
PDF datoteka

Pripravljen je bil Manifest za spremembo zobzdravstvenega sistema. Manifest je bil predstavljen tudi na zdravstvenem portalu.

Na nove temelje je bila postavljena komunikacija s člani zobozdravniki, začel je izhajati zobozdravniški bilten, bili so organizirani tudi klubski pogovorni večeri, namenjeni zobozdravnikom. Ti so večkrat samostojno nastopali v javnosti in pojasnjevali težave, ki jih je mogoče spremeniti le s spremembo zdravstvenega sistema. Pa tudi poročali o uspehih slovenskega zobozdravstva.

Med drugim so s stalnim delovanjem na področju zobozdravstva pripeljali do razpisov specialističnih koncesijskih programov (ortodontija, parodontologija, endodontija, oralna kirurgija), do povečanja vrednosti točke programov na primarnem nivoju (dodatnih 21 milijonov evrov v 2018 ter še dodatnih 20,3 milijonov v letu 2019), dosegli določitev standardov in normativov na primarnem nivoju, določili stopnjo invazivnosti zobozdravstvenih posegov in organizirali Mednarodni kongres K4 z uglednimi gosti, tudi iz tujine.

Odbor za zobozdravstvo je bil kljub nekaterim komunikacijskim težavam aktiven ves čas mandata, enako njegove komisije.