Categories
DRUGI KROG Volitve 2020

Čigava last so osebni podatki

Drugi krog volitev za predsednico Zdravniške zbornice Slovenije poteka drugače kot vse zbornične volitve doslej. Če bi bila le kandidatka, ki se ni uvrstila v drugi krog, bi jih spremljala od daleč. Kot aktualna predsednica pa moram skrbeti za to, da volitve potekajo v skladu z našimi notranjimi akti in veljavno zakonodajo.

V začetku prejšnjega tedna sem kot predsednica zbornice bila seznanjena z ravnanji, za katera sem ocenila, da so lahko sporna in zato domnevne nepravilnosti naznanila volilni komisiji in pristojnim državnim organom ter v Biltenu izrazila svoje dvome.

Pojasnilo prof. dr. Bojane Beović, ki je bilo danes po sklepu Volilne komisije objavljeno na spletni strani zdraviške zbornice in ki podaja odgovore na nekatere navedbe v moji pritožbi, me ni presenetil. Iz načina odgovora lahko slutimo način delovanja njene ekipe, katere član očitno poseduje 1200 elektronskih naslovov kolegov, članov zbornice in ki meni, da te naslove lahko uporabi kadar in kakor želi ... Spodaj je citat iz objave:

Eden izmed članov volilnega štaba je za predsednika Zbornice kandidiral že pred 4 leti ter sam razpolagal z elektronskimi naslovi preko 1200 zdravnikovi. 

Njegova spletna stran, ki je delovala v času volitev 2016, ni več dostopna, zato ne vem, ali je od tistih, ki so mu zaupali svoj e-naslov, dobil dovoljenje o tem, za kakšne namene in koliko časa jih lahko uporablja.

Vsi vemo, da so osebni podatki, tudi osebni e-naslovi, varovani z zakonom. Za varnost osebnih podatkov, ki so shranjeni v registru članov zbornice, zgledno skrbimo. Kot predsenica zbornice sem se odločno (in uspešno) uprla zahtevi Ministrstva za zdravje, da jim sporočimo e-naslove vseh članov, da bi jih obveščali o svojih uradnih pisanjih. Namesto tega smo jim ponudili možnost, da člane sproti seznanjamo z vsemi njihovimi podatki. To nalogo ves čas korektno opravljamo in za ta “servis” ministrstvu nismo nikoli izstavili računa.

Kot predsednica zbornice sem zato posebej občutljiva na vsak poskus drugačnega ravnanja z e-naslovi, ki bi lahko izvirali iz zborničnega registra.

Presodite sami ali sta moja skrb in skrbnost upravičena …