Categories
Delovanje zbornice

Delo zbornice ni zastalo

Drugi krog volitev za predsednico zbornice je zdaj uradno znan, to je 15.12.2020. Kot predsednica zbornice na določitev tega datuma nimam nobenega vpliva, me je pa malo presenetila hitra postavitev tega roka. Kot da bi se mudilo narediti zamenjavo sedanjega vodstva. Naj spomnim, moj mandat se je začel 13. februarja 2017 in traja štiri leta. Torej vsaj do 13. februarja 2021 legitimnost funkcije ni vprašljiva. In če do takrat ne bo izvoljena in na skupščini potrjena druga oseba, bom to nalogo opravljala še nekaj časa.

Jamčim, da delo zbornice ni zastalo, vsi odbori (razen enega, ki tudi sicer ni dejaven) delujejo in sprejemajo ter izvršujejo sklepe. Posebej ponosni smo na to, da je zaživel novi učni portal zdravniške zbornice, ki bo postal – o tem sem prepričana – neusahljiv vir novega znanja, virtualnega srečevanja in predvsem pridobivanja kreditnih točk za podaljšanje licence.

Učni portal ZZS

Zbornica vzpostavlja učni portal za svoje člane. Trenutno se zbira vsa aktualna literatura na temo COVID-19, shranjene pa so že tudi vsebine različnih strokovnih srečanj. Vabljeni k ogledu in uporabi portala, ki je dostopen samo članom.

In še vprašanje za kandidatki:

Kaj in kako boste naredili, da se bo povečalo število specializantov družinske medicine?