Categories
Delovanje zbornice Pisma podpore Volitve 2020

Gregor Cuzak

Zdenko Čebašek-Travnik podpiram, ker verjame v inovacije v zdravstvu.

Prihajam iz HealthDay.si. Smo skupnost inovatorjev in vseh deležnikov v zdravstvu, ki si prizadevamo za to, da se mora zdravstveni sistem prenavljati. Podpiramo slovenska podjetja z inovativnimi idejami, npr. kako slepim podariti digitalni vid, kako “pridelati” manj odpovedi ledvic, kako zaznati srčno aritmijo in s tem preprečiti možgansko kap in številne druge. Obenem verjamemo v ekosistemsko delovanje, zato odprto sodelujemo z vsemi, ki se trudijo za paciente. Tega smo se naučili od združenja ECHAlliance, katerega člani smo. Sodelujemo s podjetji, mentorji, društvi pacientov, zdravniki, medicinskimi sestrami, vodstvi bolnišnic, regulatorji, profesorji in študenti, financerji, zavarovalnicami in farmacevti.

Vse zgoraj naštete deležnike smo v letu 2018 povabili k sodelovanju pri sestankih Slovenskega ECHAlliance ekosistema. Sestankov se je zdravniška zbornica pod vodstvom dr. Čebašek Travnikove redno udeleževala. Konec leta so predstavniki zbornice prišli na našo letno konferenco. V letu 2019 smo pričeli izvajati program DIH.HealthDay.si, v katerega se je zbornica vključila ob prvem vabilu. Na pobudo zbornice smo jeseni 2019 našo letno konferenco izvedli v zborničnih prostorih, bili smo tudi med prvimi na zborničnem izobraževalnem portalu. V letu 2020 smo sodelovanje še poglobili.

Po izjemno dobro sprejetem webinarju o telemedicini spomladi letos, smo pridobili evropska sredstva za organizacijo serije spletnih seminarjev S telemedicino naprej! V 5 seminarjih v tesnem sodelovanju z zbornico naslavljamo ključne teme na področju, ki ga je pandemija postavila v ospredje prioritet v zdravstvu.

Zdenka Čebašek Travnik me je navdušila zato, ker v njej vidim osebo, ki zna uravnotežiti doslednost in  odgovornost na eni strani, z odločnostjo in pobudo na drugi strani. Mi inovatorji smo pogosto videni kot disruptorji, a tega se na Zbornici niso ustrašili. Pogumno so nas sprejeli, kot nas sprejema vse več deležnikov. Verjamem, da bo Zdenka Čebašek Travnik pripomogla ne le k spremembam, ki jih na Zbornici želijo člani, ampak tudi s širšim spremembam slovenskega zdravstvenega sistema, ki si jih želimo vsi državljani.

Gregor Cuzak je soustanovitelj in so-voditelje skupnosti HealthDy.si in koordinator mednarodne mreže zdravstvenih ekosistemov European Connected Health Alliance. Po izobrazbi je dipl. ing. fizike ter mag. in MBA poslovih ved.