Categories
Delovanje zbornice Pisma podpore

Krunoslav Pavlović

Po ogledu soočanja kandidatk za predsednico Zdravniške zbornice Slovenije in po poslušanju različnih pogledov na vodenje zbornice, opažam, da se je pozabilo na eno, pa vendar ključno stvar. Za močno, ugledno in spoštovano zbornico je potrebna tudi široka ekipa, ki jo lahko dobro vodi le izkušen vodja. Zdenka je v svoji predstavitvi ob soočenju poudarila tudi prenovo organizacije strokovnih služb, ki so bile v preteklem mandatu slabo urejene. Pa vendar so to pomembne službe in osebe, ki skrbijo za člane.

Zbornico vodimo zdravniki in zobodzdravniki, ki smo izvoljeni s strani članstva, vendar je treba za prožno, strokovno in kompetentno zbornico voditi tudi skoraj 50 zaposlenih v strokovnih službah: to so oddelek za pripravništvo, sekundarjat, licence in register, oddelek za specializacije, oddelek za odnose z javnostmi, pravna služba, služba za zdravstveno ekonomiko, plan in analize, služba za kongresno dejavnost, oddelek za informatiko, oddelek za finanace, mediacijska pisarna, zdravniški ombudsman, pomoč pri obravnavi nasilja nad zdravniki in zobozdravniki, varovanje, recepcija.

To so zaposleni različnih poklicev, ki za svoje delo potrebujejo veliko pozornosti, usmerjanja in podpore, da lahko delujejo kot usklajeni orkester in da dobimo vsi zdravniki in zobozdravniki primerno uslugo in podporo. Za graditev in vodenje takšne ekipe je potrebno veliko znanja in osebnih vrlin, ki jih Zdenka ima.

Takšno delovno okolje potrebuje managerja, ki je profesionalno popolnoma vključen v delo in mu je to glavna zaposlitev. Zdenka je zbornico resnično vzela za svojo in jo vodi z dušo in telesom. Veliko energije in truda je skupaj z generalnim sekretarjem Iztokom Kosom vložila tudi v odnose med sodelavci.

A ta trud je bil poplačan. Slednje se je najbolj izkazalno v prvem in tudi v drugem valu epidemije. Zbornica je postala informacijsko stičišče za vse zdravnike in zbozdavnike. Pravna služba je delovala kot »ENIGMA« pri »prevajanju« odlokov in odredb Ministrstva za zdravje in navodil NIJZ in hkrati skozi dopise dajala nasvete. Oddelek za odnose z javnostmi je bil neprestano povezan z mediji, pomagal oblikovati nazorna in jasna navodila, vzpostavljal kanale s kolegi, da so ti bili bolje slišani. Oddelek za specializacije je skrbel mlade zdravnike, katerih specializacije so bile ustavljene in opozarjal na nujni razpis specializacij, edini v tem letu. Dosti dela je imel tudi oddelek za pripravništvo in sekundariat. Služba za kongresno dejavnost se je povezala z informatiki in nastala so video izobraževanja, da so kolegi lahko zbirali točke in podaljševali licence. Nastala je e-knjižnica literature o epidemiji na lastni učni platformi Moodle. Mediacijska pisarna je delovala, okrepila se je dejavnost zdravniškega ombudsmana. Oddelek za finance je pripravila finančni načrt za delovanje v času epidemije, služba za zdravstveno ekonomiko je pripravila predloge za Splošni dogovor in aneks, potekala so pogajanja itd… Opravičujem se, če sem koga še izpustil. Vse je delovalo.

Sam sem bil v tej situaciji zelo vpet v delovanje različnih deležnikov in opazil, da nobena ustanova, s katero sem sodeloval,  ni delovala tako složno, prožno in ažurno kot NAŠA ZBORNICA. Vse je bilo narejeno v rokih in z opozorili ostalim, da bodo roki zapadli.

Imamo odlične sodelavce, ki jih povezuje odličen vodja z vizijo in se zaveda svoje odgovornosti tudi v takšni situaciji, kot si je tudi v najslabših sanjah nismo mogli  predstavljati, to je preprosto NAŠA ZDENKA.

Osebno mi je v čast delati ob tebi in ti izrekam podporo za nov mandat, saj kot član zbornice čutim v tej ustanovi varnost, zaupanje, spoštovanje in pripadnost.

Krunoslav Pavlović

Krunoslav Pavlović je zobozdravnik, v tem mandatu predsednik Odbora za zobozdravstvo in podpredsenik zdravniške zbornice