Categories
Delovanje zbornice Pisma podpore Volitve 2020

Maja Rus Makovec

Ob razmišljanju o funkcioniranju zbornice v aktualnem obdobju se najprej ustavim ob lastnostih epidemije, ki je tako vseprežemajoče posegla v osebni in zdravniški vsakdanjik. Bistva namreč nikakor ne razumem v obvladovanju situacije covid-19, ampak v obvladovanju situacije s covid-19  IN vsega ostalega zdravniškega funkcioniranja, ki zadeva zbornico.

Iz lastnih izkušenj vemo, da je prav ta kombinacija izjemne situacije in ohranjanje zdravstva za vse paciente bistvena aktualna preizkušnja za celo medicino in za vse zdravnike kot nosilce stroke.

Zdravniška zbornica se je odlično izkazala ravno pri spoprijemanju s to kombinacijo. Ko se je vzdušje nagibalo k zanikanju in zmanjševanju resnosti situacije, se je zbornica zagnala v reševanje osebne zdravstvene varnosti zdravnikov in zobozdravnikov, da bodo lahko opravljali svoje delo in vztrajala pri smiselni organizaciji vstopnih točk, ne glede na odzive, da je zaskrbljenost za varnost odveč. 

V prvih tednih še ni bilo povsem jasno, katerim informacijam slediti, zato je bilo najvarneje vsak dan preveriti covid informacije, ki smo jih dobivali na svoje maile. Hkrati pa je zbornica ves čas vzdrževala in varovala potekanje svojih osnovnih nalog, zaradi katerih smo zbornico sploh ustanovili.

Sem sodi tudi naša zdravniška avtonomnost in lepota našega združenja – da smo zavezani le stroki in njeni etiki, ne glede na dnevne politike in druge vplive.

Se je pa zbornica seveda dolžna kar najbolj konstruktivno in spretno z vsemi temi deležniki pogajati in sodelovati. – Glede vsega naštetega zbornici kapo dol. Ob tem odličnem vsebinskem in  organizacijskem znanju in zavzetosti zbornice pri reševanju problemov v zdravstvenem sistemu se zdi, da drugi deležniki morda niso dovolj prepoznali aktualnega potenciala zbornice in da so jo premalokrat povabili k so-oblikovanju strategij.

Drugi najmočnejši vtis o delovanju zbornice v preteklem mandatu in v aktualnem času je, da je posebej pozorna, da naslavlja vsebine dela in problematiko prav vseh zdravnikov in zobozdravnikov.

Formalno je to osnovna naloga zbornice, vsebinsko pa lahko zbornica izbere različne stile dejanskega delovanja. Smo skupina strokovnjakov z izjemno heterogenimi vlogami v vsakdanjiku. Zdravnik v majhnem kraju ima drugačne potrebe in probleme pri delu kot tisti, ki delujejo v velikih mestih, družinska medicina drugačne kot delo v terciranem kliničnem centru. Zelo običajna človeška tendenca v taki heterogeni skupini je, da bi se slišalo le najglasnejši ali drugače najvplivnejši del zdravništva.

Zato pri aktualnem zborničnem delovanju zelo cenim to, da je zavestno in pro-aktivno skrbna do vseh aspektov zdravniškega in zobozdravniškega dela. Za tako držo je potrebno dobro poznavanje delovanja sistemov in senzibilnost za odgovorno demokratičnost.

Tu bi se želela posebej ustaviti. Zdravniki imamo, po mojih izkušnjah, kar veliko problemov, kako razumeti moč. Tolikokrat moramo odločiti v kompleksnih situacijah, z neposrednimi posledicami na življenja naših pacientov, tudi takrat, ko vemo, da ni ene najboljše odločitve, ampak samo najmanj slaba. Prežeti smo s stresom pacientov, njihovih svojcev in s svojim lastnim. Vse to moramo pogosto opravljati v sistemih, ki so vse prej kot optimalni, tako organizacijsko kot z nesrečno izbranimi vodji. Naravno se mi zdi, da skušamo te razdvojenosti v sebi nekako razrešiti. Kar pri nekaj kolegih sem že doživela, da so videli rešitev v demonstraciji pretirane moči.

Moč potrebujemo, nikoli je ni dovolj pri našem delu: moč strokovnosti, odgovornosti, sodelovanja, zaščite, dobrih vzorov, dobronamerne avtoritete, etična moč zdržati, tudi ko naša drža ni všečna. Potrebujemo dobri, zaščitni del moči, ker dnevno srečujemo človeško nemoč in ranljivostjo.

Moč zdravništva in zbornice ni v tem, da bi demonstrirali avtoritarnost in prevlado, ampak posebej v negovanju konstruktivnih aspektov moči. Pri demokratični senzibilnosti našega stanovskega združenja je zato potrebno, da naslavljamo probleme (tudi konflikte, ki so univerzalni del odnosov) s pozicije demokratične moči odgovornosti: s pogajanji, z dokazovanjem s strokovnimi argumenti, da se lahko izrekajo tudi mnenja, ki nam niso blizu. To pomeni tudi odgovornost, da če ga kakšen kolega strokovno ali etično lomi, da zastavimo svoj glas in to tudi povemo.

Zdravniško delo in sploh naša življenja močno zaznamuje naša sposobnost, kako zmoremo tolerirati negotovosti in dvoumnosti, še posebej v času spremljajoče epidemije. Da to zdržimo, potrebujemo sočasen občutek varnosti v osebnem in profesionalnem življenju.

Večanje varnosti profesionalnega življenja zdravnikov je po moji oceni aktualna predsednica ZZS Zdenka Čebašek-Travnik s svojo ekipo izpeljevala zavzeto, stabilno, s profesionalnim sistemskim znanjem glede naših organizacijskih potreb in umeščanja ter dialoga z ostalimi deležniki v družbi, z demokratično senzibilnostjo do zelo heterogenih potreb in interesov članov, z dopuščanjem kritičnih refleksij,  pa z močjo odgovornosti, ne pa avtoritarnosti.

Prepričana sem, da je zbornici in članom v velik prid, da predsednica z izbrano ekipo lahko nadaljuje še en mandat, saj za utrjevanje dosežnega potrebujemo čas za ponavljanje dobrih praks.

Prof. dr. Maja Rus Makovec je specialistka psihiatrije in sistemska družinska terapevtka, profesorica psihiatrije, v tem mandatu članica Odbora za strokovno medicinska vprašanja