Categories
Delovanje zbornice Pisma podpore Volitve 2020

Mirjana Petrovič

Zdravstveni sistem  je ogromen, zapleten organizem, ki se nenehno spreminja zaradi notranjih in zunanjih vplivov. Vplivi so pogosto nasprotujoči, ker so prisotni različni interesi. To  vodi v majhne  vsakodnevne nesporazume, ki so sčasoma večji in vodijo v spore. Če se ta proces na neki točki ne ustavi, pripelje do paralize odnosov in onemogoča delo. Nastane stanje, ki omogoča napake. Sama sem to čutila kot nenehno napetost in osamljenost. Izhod iz tega mi je 2008 ponudila prav Zbornica.

Leta 2008 sem se udeležila uvodnega predavanja, na katerem so predstavili mediacijo in ponudili izobraževanje za mediatorja. Navdušilo me je in sem  opravila  izobraževanje. Med izobraževanjem nam je bilo povedano, da je naše izobraževanje  začetek organiziranja zborničnega telesa, ki bi združilo mediatorje in ponudilo članom zbornice reševanje sporov. Izobraževanje bi pomagalo preprečiti spore med zdravstvenimi delavci in spore med zdravniki in pacienti. To me je še bolj navdušilo. Navdušenje je počasi plahnelo, ker se je čakanje potegnilo na desetletje. Kljub vztrajnem delu prim. dr. Jerneja Završnika, Anke Patru, Maje Zdolšek na zbornici ni bilo posluha za mediacijo.  Priprava za ustanovitev centra je morala počakati boljše čase.

Ti boljši časi so nastopili s predsednico dr. Zdenko Čebašek -Travnik. Ko smo ji predlagali ustanovitev mediacijskega centra, je brez veliko pregovarjanja privolila, da podpre naš  projekt. To se je ujemalo z njenim videnjem Zbornice, kot mesta, kjer člani zbornice, ko imajo težave, lahko dobijo hitro in učinkovito pomoč. Podpirala nas je skozi celi projekt ustanavljanja Centra, nudila dragocene nasvete in se z nami veselila, ko se je center ustanovil.

Center zdaj uspešno deluje, vendar se mora še razvijati in uveljaviti kot najboljši način reševanja sporov. Zakaj je najboljši? Ker nudi vsem, v zdravstvenem sistemu, hiter, prijazen, učinkovit način reševanja sporov. Sporazumi delujejo pozitivno še dolgo potem, ko je postopek končan. Takšno reševanje sporov  je najbolj skladno z našim zdravniškim poslanstvom.

Vem, da se bo Center pod njenim vodstvom Zbornice, še naprej uspešno razvijal, ker je v skladu z njenim videnjem nadaljnjega razvoja  Zbornice.

Covid-19 je razgalil vse pomanjkljivosti našega zdravstvenega sistema, ki se bodo morale v kratkem reševati. Zdravniška zbornica mora biti pomemben deležnik tega procesa. Potrebujemo predsednico, ki bo vložila vso svojo energijo, izkušnje in odločnost v delo Zbornice v teh kriznih časih. Dr. Čebaškova je že dokazala, da je to njen način dela.

Dr. Zdenka Čebašek Travnik je kot predsednica pokazala, da razume probleme  in izzive zobozdravstva in nas je podpirala v naših prizadevanjih. To potrebujemo tudi naslednja 4 leta.

Mirjana Petrovič je zobozdravnica koncesionarka in članica Sveta za mediacijo pri ZZS