Načrti razvoja zbornice

1. Okrepitev sodelovanja s člani

Vrata predsednice so vedno odprta. To lahko potrdijo vsi, ki so želeli priti v osebni stik z menoj, v najkrajšem možnem času sem vrnila klic ali odgovorila na mail. Pri več kot 11.000 članih smo uporabljali vsa komunikacijska sredstva, ki jih imamo na razpolago, tudi ankete, iz katerih smo razbrali vaša sporočila. Kdor je potreboval informacije, jih je dobil – bodisi od strokovnih služb ali od funkcionarjev. Tako bo ostalo še naprej. Dodali pa bomo tedenske avdiovideo konference, ki bodo najavljene vnaprej – kjer bomo sprejemali pobude za spremembe, odgovarjali na vprašanja in kritike.

2. Prilagoditev statuta in poslovnika trenutnim razmeram

takoj po konstitutivni seji nove skupščine bomo s poslanci začeli dejavnosti za prenovo statuta in poslovnika. To je nujno narediti v prvem letu mandata, da bo nadaljevanje potekalo čim bolj učinkovito in prilagojeno aktualnim razmeram (seje v obliki videokonferenc z možnostjo sprejemanja sklepov, za kar so tehnični pogoji že zagotovljeni).

3. Posodobitev pravilnikov

Skupaj s poslanci bomo pregledali vse zbornične pravilnike, ki neposredno zadevajo večino članstva (licence, nadzori, postopki pred posameznimi odbori in razsodiščem) in pripravili nujne spremembe. Za vsak pravilnik bomo imenovali delovno skupino, v kateri bodo poslanci, člani pristojnega telesa zbornice in predstavniki pravne službe.

4. Boj za javna pooblastila

Naredili bomo vse, da bi pridobili javna pooblastila za izvajanje strokovnih izpitov za zdravnike in zobozdravnike v skupni akciji zdravniške zbornice in strokovnih združenj za urgentno medicino. Zbornica ima za takšen prenos pripravljene vsebine, dodatno usposobljene izpraševalce in potrebno opremo.

5. Kakovost in varnost

Kakovost in varnost delovanja zdravnikov in zobozdravnikov mora postati poudarjena tema delovanja zdravniške zbornice. Dokler v novem statutu ne bo dana možnost za ustanovitev odbora za ta namen, bomo s posebno delovno skupino pripravili usmeritve zdravniške zbornice. Načrtujemo, da bo zbornica vodilna v pripravi ustrezne zakonodaje.

Spodbujali bomo skupni in enotni nastop zdravniških in zobozdravniških organizacij za uveljavitev standardov in normativov.

Nekrivdna odškoninska odgovornost

Zakon o nekrivndni odškodninski odgovornosti (predlog) smo pripravili v zbornici v tem mandatu in ga že septembra 2019 posredovali na ministrstvo za zdravje, od koder kljub urgencam (in različnim ministrom) nismo dobili odgovora. V prihodnjem mandatu si bomo prizadevali, da predlog pride v zakonodajni postopek. Tak zakon je pomemben za zdravnike in zobozdravnike, še bolj pa za bolnike, ki jim bo olajšal pot do odškodnine v primerih zdravstvenih napak.

6. Avtonomija zobozdravnikov

Avtonomija zobozdravnikov se lahko izvaja v smeri potencialne razdružitve, v času do odločanja vseh zobozdravnikov o tem koraku pa se spodbuja njihovo dejavnost v smeri strokovne in organizacijske samostojnosti znotraj skupne zbornice (podstran za zobozdravnike, načrtovan delež skupnih sredstev za njihovo delovanje, samostojnost v odnosu do ZZZS in MZ, neodvisni nastopi v javnosti).

7. Mladi zdravniki

V dogovoru z mladimi zdravniki bomo postavili njihovo spletno podstran, kjer bodo lahko objavljali svoja sporočila in projekte. V novem statutu je predviden tudi odbor za mlade zdravnike, do ustanovitve tega naj ponovno dobijo možnost delovanja v okviru zbornice kot delovna skupina. Tako kot v sedanjem mandatu, bo v vsakem odboru vsaj en mladi zdravnik.

8. Upokojeni člani

Upokojenim članom bomo podobno kot v tem mandatu omogočili aktivnosti v okviru delovne skupine in jim pomagali pri uresničitvi določenih projektov, pomembnih za njih (npr. kolegialnost do starejših kolegov, ki potrebujejo zdravljenje.)

9. Mednarodno sodelovanje

Bolj intenzivno mednarodno sodelovanje zdravniške zbornice s sorodnimi organizacijami (CPME, UEMS, UEMO, ZEVA, …) zahteva ustanovitev svojega odbora ali vsaj delovne skupine ter ustrezno podporo strokovne službe.

10. Skupaj naprej

Leta 2016 smo natančno preučili delovanje zbornice in ocenili, kaj bi lahko izboljšali, to napisali v program in v veliki meri uresničili. V prihodnjem mandatu bomo na podoben način nadaljevali.