Categories
Delovanje zbornice Volitve 2020

Ne nuntium necare

Misel, ki se skriva v zgoraj napisanem latinskem reku pomeni: Ne ubijte glasnika! Gre za to, da ni prav okriviti za problem tistega, ki prinaša slabo novico ali ga celo spoznati za odgovornega, ker je na problem opozoril.

Vse dni, odkar sem napisala prijavo na volilno komisijo, v katerei sem opisala domnevne nepravilnosti v ravnanju ekipe kandidatke Bojane Beović, doživljam različne pritiske. Zdaj lahko njeno ime že napišem, saj je to splošno znano. Ne bom se spuščala v njena pojasnila o tem, kako je prišla do naslovov nacionalnih koordinatorjev, zanemarila bom njen poduk o tem, kakšne domene ima registrirane zdravniška zbornica, saj bodo to ugotavljali ustrezni organi in nazadnje skupščina zdravniške zbornice, ki bo odločala o moji pritožbi.

Prav to se je zgodilo meni. Opozorila sem na resen problem, kar sem kot predsednica zbornice bila dolžna storiti. Najprej volilno komisijo in ker po enem dnevu nisem prejela odgovora, sem sum objavila na spletni strani zbornice in v Biltenu ter opozorila na možnost, da kdor verjame v moje opozorilo, lahko volitve izpusti in tako “prispeva” k temu, da kvorum ne bi bil dosežen. (Kvorum je bil dosežen, glasovalo je 50,8% članov).

Sledili so številni očitki in besedni napadi name, ker sem po mnenju nekaterih “malenkostna” ali da hočem ostati “na položaju”. Volilni komisiji sem posreodovala dodatne dokaze, njihovo odločanje o moji pritožbi pa se je končalo tako, da sta dva člana v nedeljo odstopila. Ostali trije so sprejeli sklep, da kandidatki Beović ni kaj očititati. In da volitve normalno potekajo naprej.

Današnji blog je moja zahvala kolegoma, ki sta odstopila in mi s tem vzbudila upanje. Upanje, da še obstajajo vrednote, za katere se je vredno boriti.