Categories
Delovanje zbornice Pisma podpore

Nevenka Mlinar

Z dr. Čebaškovo sva se zbližali na moji poti prizadevanj proti onesnaževanju v srednji Soški dolini.

Več kot 20 let delam v splošni ambulanti v bližini tovarne Salonit Anhovo in skrbim za bolnike, ki so zboleli zaradi življenja z azbestom. Toliko nepotrebnih bolezni, trpljenja in smrti, kot sem jih videla, me je gotovo na nek način zaznamovalo. Bolelo je, ker marsikomu ni bilo mar, odgovornih ni bilo, mnogi niso hoteli ne slišati ne videti. Odziv okolice je bil: “Kaj češ, nič se ne da spremeniti, kapital premaga vse, nehaj s tem, da se ti ne bo kaj zgodilo “.

Decembra lani pa je zasijala luč, nato je 593 slovenskih zdravnikov podpisalo zdravniški poziv k bolj odgovornemu pristopu do okoljske problematike. Osebno občutim, da je bila Zdravniška zbornica s svojo soglasno podporo prva ustanova, ki se je zavzela za ljudi srednje Soške doline.

Dr. Čebaškova nas je razumela, razumela je nemočne ljudi, ki že desetletja zbolevajo in umirajo zaradi neodgovornosti in brezbrižnosti nekaterih. S številnimi aktivnostmi pušča nenadomestljiv pečat za naš boljši jutri. In pri tem ne popusti, ne dovoli, da bi jo prepričali, da bi šla po drugi poti.

Kodeks zdravniške etike pravi: Socialni, ekonomski in okoljski dejavniki vplivajo na zdravje, bolezen in na izide zdravljenja. Zdravnik se tega zaveda in na to opozarja.

Verjamem v dobro in prav, saj sem v zadnjem letu spoznala ljudi, ki jim je mar. Dr. Zdenki Čebašek-Travnik je bilo mar in svoje razumevanje je pokazala ne le s podporo, ampak z dejanji, za kar sem ji iskreno hvaležna. Menim, da smo s pozivom pripomogli tudi k večanju ugledu stroke in da moramo na začrtani poti vztrajati. Želim si, da bi tudi v prihodnje zdravniki lahko našli močno oporo, posluh, korektno sodelovanje in zakladnico izkušenj in znanja v vodstvu zbornice.

Nevenka Mlinar je specialistka splošne medicine in dela v ambulanti v Desklah. Februarja letos je bila osebnost Primorske in ime meseca.