Dosežki so vidni.
Načrti so jasni.

Dosežki zdravniške zbornice v tem mandatu

1. e-zbornica je najbolj viden, dostopen in uporaben dosežek. Prej slabo pregledno in nefunkcionalno spletno stran smo naredili uporabnikom prijazno platformo, posodobili aplikacije za specializante in dodali možnosti za registracije, plačevanje in varno komuniciranje (VEP). Več podrobnosti o e-zbornici.

2. Podiplomsko izobraževanje in usposabljanje smo dvignili na novo raven – tako v vsebinskem (spremembe v izvedbi strokovnih izpitov in izbirnih postopkov za specializacije, usposabljanje izvajalcev izbirnih postopkov, izbor najboljših mentorjev), kot v tehničnem pogledu (posobljeni e-list in nov m-list, bistveno olajšano pridobivanje licenčnih točk tudi po spletu). Izvedli smo izobraževanja iz generičnih veščin, komunikacije, javnega nastopanja, pa tudi iz vodenja in upravljanja, posebej še za zasebnike.

3. Avtonomija zobozdravnikov je vzpostavljena v veliki meri, pripravljene so pravne osnove za odločanje o samostojni zobozdravniški zbornci.

4. Vsestranska podpora članom – več kot tri leta že uspešno deluje zdravniški ombudsman in mediacijska pisarna, članom je zagotovljena psihosocialna in pravna pomoč v primeru delovnopravnih in koncesijskih razmerij in psihosocialnih težav. Z odmevno akcijo smo podprli zdravnike, ki se borijo za prebivalstvo v Anhovem, ki ga ogroža onesnaženo okolje.

5. Učinkovita pravna služba je bila vzpostavljena po reorganizaciji strokovnih služb in nudi individualno pravno pomoč članom, intervenira v odnosih do ZZZS, Ministrstva za zdravje in drugih državnih organov, pripravlja pravne akte zbornice ter zakonske predloge s poudarkom na zdravniški službi.

6. Oddelek za odnose z javnostmi je bil ustanovljen v prvem letu mandata na čisto profesionalni osnovi. Poroča o vseh dogodkih, stališčih in intervencah zbornice ter zagotavlja transparentnost v odnosu do članov in kredibilnost zdravniške zbornice v javnosti. Skupni doseg Facebook strani zbornice je 273.610, število sledilcev je preseglo 1.100.

7. Zbornica je postala središče stanovskega delovanja skozi delovanje odborov, komisij, delovnih skupin, javnih tribun, projektov in družabnih dogodkov.

8. Strokovne službe zbornice so v tem mandatu šle skozi procese reorganizacije, optimizacije delovnih procesov in digitalizacije, kar vsem zaposlenim omogočajo kakovostno in varno delo na daljavo. Za prikaz delovanja strokovnih služb smo izdelali organigram.

Organigram Zdravniške zbornice Slovenije

Po začrtani poti skupaj naprej

  • izpolnjujemo obljube
  • upoštevamo pobude
  • ustvarjamo uspešne zgodbe

Verjamem, da ste v minulih treh letih in pol zaznali drugačen utrip in delovanje naše zbornice. Skupaj jo lahko naredimo še bolj koristno in privlačno za vse člane, ne glede na poklicni status, specializacijo, starost, spol, položaj v zdravstvenem in izobraževalnem sistemu ali osebne poglede na določen problem.

V zbornici gradimo kolegialnost, solidarnost in predvsem medsebojno spoštovanje.

Več o tem si lahko preberete v razdelku Načrti in v prispevku Skupaj naprej

Veliko članov je že v tem mandatu prispevalo veliko dobrih predlogov in prav tako veliko ur opravljenega dela. Skupaj smo preživeli razburljive in zanimive dogodke, a tudi spoznavali, kje so meje našega delovanja. Vrata zbornice so odprta za vse člane, za nove ideje, projekte, dogodke.

Če imate predloge, ki bi jih želeli uresničiti v naslednjem mandatu, vas vabim, da mi pišete na zdenka.cebasek@gmail.com.

Vabljeni, da se pridružite ekipi za prihodnji mandat
Zdenka Čebašek-Travnik 

Na moj naslov že prihajajo pobude za vsebine za novi mandat, prav tako pa sama spremljam informacije na družbenih omrežjih. Tako sem zasledila tudi besedilo ZOBOZDRAVNIKI ENOTNO ZA SPREMEBO ZOBOZDRAVSTVENEGA SISTEMA. Z vsebino se strinjam in če bodo podpisniki za, večino zapisanega lahko vključim v naš skupni program.