Učinkovita pravna služba

Oddelek za pravne zadeve

Delovanje pravne službe se je v tem mandatu razširilo tako po vsebini, kot po obsegu, zato smo pripravili posebno spletno podstran z naslovom Pravne storitve, kjer bodo dostopne informacije o:

  1. Pravicah delavcev v zvezi z zagotavljanjem varnih delovnih razmer ter možnostih v primeru kršitve.
  2. Varstvu rizičnih skupin delavcev.
  3. Vključevanju koncesionarjev v COVID-19 točke in druga delovišča javnih zdravstvenih zavodov.
  4. Najpogostejših vprašanjih in odgovorih v zvezi s COVID-19, ki zadevajo večje število članov.

Zbornična pravna služba je pripravila vzorce pogodb za sodelovanje koncesionarjev z javnimi zdravstvenimi zavodi v času epidemije SARS-CoV-2, v katerih je poudarek na zavarovanju odgovornosti in enakem plačilu za zdravniške storitve.

Zbornica svojim članom nudi storitve pravne zaščite

Te se zagotavlja predvsem v dveh oblikah:
– s pravnim svetovanjem,
– s kritjem stroškov v sodnih in drugih postopkih.

Pregled zakonodajnih postopkov

Pravna služba tudi pripravlja pregled zakonodajnih postopkov, opozarja na javne razprave o zakonskih predlogih, sestavlja pravilnike in zakonske predloge, ki jih posreduje potencialnim vlagateljem v zakonodajne postopke (ministrstvu, vladi, Varuhu človekovih pravic). O svoji dejavnosti pravna služba poroča tudi v reviji ISIS.

Pomaga tudi članom, ki se zavzemajo za pravico do zdravega in varnega okolja, saj smo zdravniki in zobozdravniki s svojimi aktivnostmi večkrat pokazali, da podpiramo lokalno prebivalstvo na okoljsko ogroženih območjih