Categories
Delovanje zbornice Pisma podpore Volitve 2020 Zobozdravniki

Sanda Lah Kravanja

Z dr. Zdenko Čebašek Travnik sem pričela sodelovati v letu 2016, po tem, ko sem se na pobudo kolegic iz takratne sestave predstavnikov zobozdravnikov v ZZS predstavila Zboru poslancev zobozdravnikov s programom kot kandidatka za vodenje Odbora za zobozdravstvo.   Kolegi zobozdravniki se takrat niso odločili za nikogar izmed treh, ki smo se jim predstavili, za vodenje OZB so potrdili Krunoslava Pavlovića, dr. dent. med, ki je postal tudi podpredsednik ZZS in s tem eden izmed najožjih sodelavcev nove predsednice.

Nova predsednica pa je opazila mojo pripravljenost in voljo za sodelovanje, upoštevala je moje pretekle izkušnje v Odboru za socialno-ekonomska vprašanja in v Odboru za zasebno dejavnost;   ponudila mi je priložnost nadaljevanja zastopanja zobozdravnikov pri delovanju Odbora za zasebno dejavnost.  Prav njeno prizadevanje za dobro zobozdravništva v celoti bi rada izpostavila, saj  je od vsega začetka podpirala naše želje po avtonomnem delovanju in nastopanju. Njena vseprisotnost in želja po tem, da je bila o dogajanju na Zbornici vedno seznanjena in na tekočem, me je pozitivno presenečala vse od samega začetka sodelovanja, saj se je redno udeležila začetka vsakega sestanka odbora, čeprav smo se zaradi dela v ambulantah srečevali v zgodnjih večernih urah. Že vnaprej se je seznanila s tematikami, ki smo jih obravnavali, jasno izrazila svoje mnenje ali ponudila pomoč s strokovnimi službami, če je bilo to potrebno. Tudi zato je bilo delovanje OZD plodno in učinkovito, čeprav so se v času njenega/našega mandata izmenjali kar štirje ministri za zdravje in z njimi po hierarhiji tudi veliko strokovnih sodelavcev. Prezgodnja smrt predsednika OZD dr. Matevža Gorenška je med nami pustila nenadomestljivo, še vedno svežo, praznino.

Potem ko so me kolegi specialisti čeljustne in zobne ortopedije potrdili za predsednico Slovenskega ortodontskega društva, pa je sodelovanje s predsednico Moje zbornice in sodelovanje s kolegoma,  predsednikom Odbora za zobozdravstvo Krunoslavom Pavlovićem in Matejem Praprotnikom v OZD,  dobilo še precej večji  obseg.

Pogumno smo pripravili novinarsko konferenco o čakalnih dobah v ortodontiji, zbrali in analizirali podatke o številu manjkajočih programov, vedno večje administrativne obremenitve za ZZZS ter novinarjem predstavili akutno in občutljivo problematičnost dostopa do ortodontskih obravnav in napotitev na zdravljenje zob v tujino.  Preučili smo tudi dinamiko specializacij in neprimernega oglaševanja tujih izvajalcev v medijih ter se dogovorili za sestanke na MZ, kjer smo po letih molka in dopisovanja končno dobili sogovornika, ministra Šabedra in Gantarja. Predsednica zbornice nas je takoj in odločno podprla v prizadevanjih za pridobitev novih programov, za tiste, ki bi jih želeli izvajati, saj nas je specialistov dovolj, programov pa ni in ni bilo. Po dolgih suhih letih je MZ letos končno pripravil razpis za nove izvajalce v specialistični zobozdravstveni dejavnosti. 

S podporo predsednice Moje zbornice smo se odločno in argumentirano zoperstavili proti interventnemu uvozu zobozdravnikov za leto 2020, ki ga s pritiski na MZ spodbujajo vodstva javnih zavodov po analogiji uvoza družinskih zdravnikov. Vendar je velika razlika z družinsko medicino ta,  da je v Sloveniji kadrov – zobozdravnikov dovolj, manjkajo programi  in zanje si vztrajno prizadevamo. Poudariti želim, da je bilo dr. Zdenki Čebašek Travnik vedno mar za težave zobozdravnikov, da je nudila oporo in posluh in da noben telefonski klic ali dopis na mejl  ni ostal neodgovorjen.

Predsednica je zgled za hitro odzivnost in korektno sodelovanje. Zelo spoštujem njeno kolegialnost, prizadevanje in podporo Mladim zdravnikom in zobozdravnikom, a tudi spoštovanje starejšim upokojenim kolegom, ki so postavljali temelje v posameznih specialističnih dejavnostih. Pri tem se dobro spomnim, kako nas je presenetila sredi slavnostnega programa ob 25. obletnici delovanja Slovenskega ortodontskega društva v decembru 2018, da je čestitala novim častnim (ustanovnim) članom, čeprav je svojo odsotnost najprej opravičila zaradi druge obveznosti. Ponosni smo bili na to.

»Dosežki so vidni, načrti so jasni. Po začrtani poti skupaj naprej«, kar ne pomeni samo skupaj in naprej, ampak tudi, kako to izpeljati:   predsednica ima vizijo, novo zastavljene cilje, voljo in delovno ekipo, s katero jih namerava še naprej uresničevati. Njeni Stebri zdravništva so še vedno aktualno branje, zanimivi in poučni.

Prepričana sem, da zobozdravniki v teh težkih časih potrebujemo kontinuiteto vodstva in da dr. Zdenka Čebašek Travnik zelo dobro pozna težave in prizadevanja zobozdravnikov, zato  lahko izpelje še en dober  predsedniški mandat v skupno dobro zdravnikov in zobozdravnikov v Sloveniji.

Volimo Zdenko!

dr. Sanda Lah Kravanja,

Dr. Sanda Lah Kravanja je specialistka čeljustne in zobne ortopedije v goriški regiji (Bovec, Tolmin, Šempeter pri Gorici) in predsednica Slovenskega ortodontskega društva