Categories
Delovanje zbornice

Še ena lepa zgodba

Sodelovanje z Zvezo študentov medicine Slovenije je tipična zgodba povezovanja, ki se je zdaj, ko se napoveduje konec mojega mandata, tako lepo zaokrožila. Dodali smo zadnji kamenček v mozaiku medgeneracijskega sodelovanja in si skupaj delili Torto za prostovoljce.

Zdravniška zbornica je začela sodelovati z Zvezo študentov medicine Slovenije letos, ko smo opazili njihove zanimive pobude in projekte. Študentom smo predlagali, da v ISIS-u predstavijo svoje dejavnosti, med katerimi je tudi veliko projektov s prostovoljsko noto. Med spomladansko epidemijo so med drugim organizirali varstvo otrok zdravstvenih delavcev. Tega projekta so se lotili tudi jeseni, a pri tem naleteli na težavo – prostovoljcem je bilo treba zagotoviti dovoljenja za prehajanje občinskih mej. Poskušali smo pomagati s prošnjo na MNZ, a odgovor nas ni razveselil.

Rešitev se je našla s pomočjo Slovenske filantropije (sporazum je v pripravi), ki kot humanitarna organizacija za prostovoljce, ki bodo nudili varstvo otrok zdravstvenih delavcev izven občin bivališča, lahko izdaja tudi potrdila za prehod občinskih mej.

In pokazalo se je, da nas je združila ravno Torta za prostovoljce in novinarska konferenca, na kateri smo knjigo predstavili.

Sicer v vsaki številki COVID-19 Dnevnih informacij Zdravniške zbornice Slovenije objavljamo tudi e-naslov, kamor lahko zdravstveni delavci pišejo za nujno varstvo otrok, ki ga organizira Zveza študentov medicine Slovenije.