Categories
Delovanje zbornice Pisma podpore Volitve 2020

Tina Sentočnik

Sem zdravica specialistka interne medicine z zaključenim podiplomskim študijem psihoterapije na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Celotno obdobje svoje zasebne zdravniške prakse, ki traja skoraj 30 let, se posvečam celoviti obravnavi bolnikov z debelostjo. Zadnjih 14 let tudi kot koncesionarka za to področje internistike. 

Pretenciozno bi bilo ocenjevati celovite spremembe in prenovo, ki jih je Zbornica doživela v predhodnih in mandatu sedanje predsednice. Verjamem, da pa ima vsak izmed nas svoje osebne izkušnje z Zbornico in te se mi zdi pomembno zapisati.

Službe Zbornice, predvsem Služba za zdravstveno ekonomiko, plan in analize ter Odbor za zasebno dejavnost, so mi ves čas trajanja koncesije, v pogovorih z Ministrstvom za zdravje in pogajanjih z Zavodom za zdravstveno zavarovanje, stale ob strani. Pomoč pravne službe Zbornice, ki sem jo potrebovala ob enostranskem kršenju pogodbe s strani ZZZS, je bila zgledna, tako v smislu odzivnosti kot tudi strokovnosti.

Še posebej velja to za zadnje obdobje, čas mandata predsednice dr. Zdenke Čebašek Travnik, ko je čutiti, da se je Zbornica bolj približala svojim članom. Ne le z aktivnostmi, ki smo jim priče s tedenskim biltenom ter rednim poročanjem v času epidemije Covid19, pač pa predvsem z osebnim pristopom.  Zdenka Čebašek Travnik si vzame čas, da osebno prisluhne pobudam članov zbornice, preudarno, s presojo realnih možnosti in iskanjem učinkovitih strategij za spremembe.

Sama sem se zavzemala za večjo dostopnost obravnave bolnikov z debelostjo na sekundarni ravni ter za boljše sodelovanje med izvajalci na primarni, sekundarni in terciarni ravni. Z umestitvijo te pobude na sejo Odbora za osnovno zdravstvo, kar je bila ideja predsednice Zbornice, smo se imeli prvič priliko srečati vsi izvajalci, ki v Sloveniji delujemo na področju obravnave debelosti otrok in odraslih, ker je neprecenljiva izkušnja in osnova za postopne spremembe, ki jih to področje potrebuje.

Več pobud je Zbornici posredovalo tudi vodstvo Združenja psihoterapevtov Slovenije – zbornice, katerega članica sem. Zdenka Čebašek Travnik je kot predsednica Zdravniške zbornice ter psihiatrinja in psihoterapevtka tem pobudam prisluhnila in jih podprla, saj se še kako zaveda, da je nujno potrebno v Sloveniji področje psihoterapije v zdravstvu čim prej in temeljito urediti.

En mandat je kratka doba, da se zadeve premaknejo na bolje. Za temeljite spremembe je potreben čas. Potreben je sposoben vodja z dobro ekipo, ki jo zna motivirati in usmerjati na eni strani, na drugi pa ji puščati avtonomijo in ji zaupati. Menim, da imamo v Zdravniški zbornici v sedanji predsednici dobrega vodjo z odlično ekipo sodelavcev, ki si zaslužijo zaupanje članov za podporo v še enem mandatu.

Dr. Tina Sentočnik je specialistka interne medicine in psihoterapevtka, generalna sekretarka Združenja psihoterapevtov Slovenije