Categories
Delovanje zbornice Pisma podpore Volitve 2020

Tomaž Zupanc

Z Zdenko sva se osebno spoznala, ko me je povabila kot evidentiranega kandidata na pogovor o morebitnem prevzemu zbornične funkcije. Pogovarjala sva se in bila je prijeten sogovornik. Predstavila mi je svojo vizijo in pričakovanja ter program dela, ki ga je nameravala uresničiti. Ne le kot sogovornik, tudi kot poslušalec je presegla vsa moja pričakovanja.

Pozvala me je, da ji pojasnim svoje razumevanje funkcije in vloge ter organizacije dela Tožilca zbornice, kakor tudi lastna pričakovanja. Izmenjava pogledov je razkrila več skupnih točk kot razhajanj in po zaključku pogovora, sva si oba izprosila nekaj časa za temeljit premislek. Verjetno sta bila odprtost in posluh z ene in druge strani, tista dejavnika, ki sta prevladujoče razmislek enega in drugega peljala k odločitvi za nadaljnje sodelovanje.

Pripravljenost za sodelovanje in širok demokratičen pristop je temelj njenega delovanja, ki sem ga postopoma spoznaval pri pripravi novega na Kodeksu zdravniške etike osnovanega pravilnika o delu tožilca.

Pogosto me je presenetila njena sistematičnost in organiziranost pri delu ter logično in povezovalno razmišljanje pri reševanju zapletov, ki so se v delovni skupini pojavljali kot posledica različnih mnenj in razumevanja etičnih, deontoloških ter pravno relevantnih vsebin.

Vedno je znala prepoznati vsem skupno, nam to nevsiljivo posredovati in vzbuditi občutek, da je bila misel ali ideja plod lastnega možganskega viharja, le izrazili je nismo najbolje. Na takšen način nas je, toliko različnih in drugačnih, nevsiljivo in sistematično usmerjala k živahni in tvorni razpravi, ki je rezultirala v skupnem cilju, boljših pobudah in končnem rezultatu.

Bila je vedno in povsod, polna energije, razmišljujoča in neusahljiv vir načrtov in idej,  spoštljiv in razumevajoč sogovornik, tudi takrat ko si morda naša izhodišča in pristopi niso bili najbliže. Dopuščala je svobodo izražanja in sprejemala pobude in ideje drugih, in nikoli ni vsiljevala lastnih. 

Postopoma je najin odnos prerasel le spoštljivost med kolegi in sam sem ga razumel kot prijateljskega, kar bo tudi ostal. Bolj ko sem spoznaval njen način dela, bliže mi je bil in dovolim si reči, da sem s spremljanjem, sodelovanjem in opazovanjem dela dr. Zdenke Čebašek-Travnik veliko pridobil in tudi osebnostno zrasel.

S svojim posluhom in zavzetostjo za zdravništvo, sposobnostjo prepoznavanja in razumevanja težav mladih kolegov, družinskih zdravnikov, zasebnikov in ne nazadnje pristopom k obravnavi problemov, s katerimi se srečujemo vsi zdravniki, od nasilja v različnih pojavnih oblikah nad zdravstvenim osebjem do preobremenjenosti zaradi  epidemioloških okoliščin v državi in podhranjenosti zdravstva, me je Zdenka prepričala, da si zasluži nadaljevati s svojim delom, ki še ni zaključeno, saj je štiriletni mandat gotovo prekratka doba, da bi posameznik, in če tudi je to Zdenka, lahko uresničil načrtovano in izpolnil večino danih zavez. Med številnimi dosežki, ki so jih izpostavili že drugi, bom sam izpostavil preglednost delovanja Zbornice, ki nam je gotovo v ponos in nas zdravnike navdaja z zaupanjem v našo Zbornico.

Pričakujem, da bo Zbornica v naslednjem mandatu, ne glede na to za koga se bomo večinsko odločili in bo v prihodnje zastopal naše interese, našla enako mero posluha za prepoznavo in priznanje strokovnih in etično deontoloških odmikov od pričakovanih standardov stroke in Zbornice. Zato bo nujno potrebno sprejeti nov pravilnik o strokovni in etični odgovornosti zdravnikov, ki ne bo poskus nekritične solidarnosti stroke, ampak temelj za nadaljnjo moralno rast zdravništva. S skupnimi napori in razumevanjem bomo sprejeli kriterije, ki ne bodo odstopali od priznanih pravnih norm, ki so nam zdravnikom bolj ali manj tuje ter področje, ki se neusmiljeno vpleta v naše dojemanje strokovnih in etičnih vsebin, jih oblikovati in sprejeti kot lastne vrednote.  

Dr. Tomaž Zupanc je predstojnik Inštituta za sodno medicino v Ljubljani in je v tem mandatu tožilec zdravniške zbornice.