Categories
Delovanje zbornice Odzivi članov

Torta za prostovoljce

Uspelo nam je. Izšla je knjižica, ki smo jo na pobudo prim. Anice Mikuš Kos začeli snovati februarja letos. Potem je naše delo dvakrat upočasnila “korona”. Ampak prostovoljci se ne damo …

Knjiga je odličen priročnik za vse, ki že delujete kot prostovoljci v zdravstvu ali bi to želeli postati. Izdala in založila jo je Zdravniška zbornica Slovenije, v nakladi 500 izvodov. Avtorji smo zdravniki, zobozdravniki, izvajalci zdravstvene nege, študenti medicine in zdravstvene nege, pa tudi prostovoljke drugih poklicev.