Categories
Delovanje zbornice Pisma podpore Volitve 2020

Vida Drame Orožim

V trenutku izbiranja nove predsednice zdravniške zbornice namenjam te besede sedanji predesednici dr. Zdenki Čebašek Travnik in ji želim uspešno izvolitev, ker si jo z izkazanimi dosedanjimi dejanji zasluži kot zelo uspešna predsednica tako pomembne ortganizacije, kot je zdravniška zbornica.

V njenem mandatu je zbornica doživela razcvet, ki smo ga zaznali kot zelo pozitivno dogajanje v odnosih med zdravniki. Pojavilo se je intenzivnejše komuniciranje in izmenjava mnenj in izkušenj na vseh ravneh. Veliko več je bilo osebnega, vsebinskega komuniciranja, ki je popestrilo formalnost stikov med različnimi medicinskimi strokami. Vsi kolegi so postali nekako bolj dostopni.

Zbornica je pod vodstvom sedanje predsednice poskebela za hitro in učinkovito informiranje. Tudi odzivni čas predsednice osebno je bil izjemno hiter in učinkovit. Bila je tako rekoč vedno dostopna in pripravljena poslušati, sprejemati predloge in ukrepati.  Dosegljiva je bila na vse možne načine, osebno, telefonsko, ter na izjemno izboljšani digitalni povezavi. Sem spada tudi nadgradnja spletne strani in sploh zbornične digitalne uporabnosti.

Kljub izredni obremenjenosti je postala v času svojega mandata predsednice tudi prostovoljka v Ambulanti pro bono, kjer dela še sedaj. Poleg tega se je javno zavzela za Pro bono ambulanto in nam olajšala pridobivanje novih prostovoljcev. Zato velika hvala za njeno pomoč, saj ambulanta lahko deluje naprej nemoteno.

Kulturni dogodki so bili zelo pestri in dobro obiskani.

Njeno sodelovanje z drugimi institucijami kot sta MZ in ZZZS je bilo zelo odmevno. Zastopala je strokovna stališča in jih suvereno argumentirala. Njeni nastopi v medijih so bili netendenciozni, umirjeni in dobro premišljeni.

Zato bom dodala še eno ugotovitev, ki semi zdi najbolj pomembna. Dr. Zdenka Čebašek Travnik se je vedno trudila v dobro drugih in bila prva, ki je uspela vse sodelujoče med seboj povezati, tako člane kot tudi številne zunanje akterje.

Vida Drame Orožim je specialistka psihiarije in nevrologije, vodja Pro bono ambulante v Ljubljani