Categories
Razno

Virus in država IV

V prejšnjem blogu, 29. februarja, sem napisala, da v Sloveniji še nimamo potrjenega primera okužbe s korona virusom. Danes, devet dni kasneje, jih imamo 23. Prvi primer je bil objavljen 4.3.2020. Zakaj so ti datumi pomembni? Zato, ker je država, bolj natančno Ministrstvo za zdravje (MZ) in NIJZ, imela dovolj časa, da bi pripravila vse potrebno za aktivacijo zdravstvene službe v teh, za našo državo novih razmer. Pa jih ni. Tako ugotavljamo danes, 9.3.2020.

Odgovorni so vsak dan poročali o tem, kako je vse “pod nadzorom”. Le Zdravniška zbornica Slovenije je ves čas opozarjala, da na prihajajoče okužene in obolele nismo dobro pripravljeni. MZ smo formalno (z dopisi in e-maili) in neformalno opozarjali, da njihove informacije ne pridejo do vseh naših članov. In da članom verjamemo. Kmalu se je pokazalo, da register zasebnikov, ki smo ga iz zbornice morali prenesti na MZ (tako zahteva 39. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti, ZZDej), tam enostavno ni v uporabi … Kdo je odgovoren za to, da so toliko zasebnikov “izločili” iz komunikacijskih poti?

Za najožje vodstvo zbornice so minili trije tedni (tudi trije vikendi), v katerih smo intenzivno izmenjevali informacije s člani. Na njihova vprašanja smo poskušali pridobiti odgovore od pristojnih. Ti so naša vprašanja, ki smo jih tudi objavili na naši spletni strani, razumeli kot širjenje panike. In nas, konkretno mene, prosili, “da se s strani zbornice neha širiti panika in dezinformacije med ljudi in zdravstvene delavce.” Na odgovore iz MZ smo čakali vse do 3. marca, ko so jih poslali na naslove izvajalcev, še vedno ne vseh. Zato smo s strani zbornice ponudili pomoč za distribucijo sporočil, za kar pa s strani MZ ni bilo interesa. Žal pa tudi odgovori, ki smo jih dobili, niso vsebovali najbolj pomembnih vsebin – to je odgovorov na 7. in 8. vprašanje.

Tako še danes ne poznamo algoritma oziroma načina, kako bodo izvajalci zdravstvene službe izbirali zdravstvene delavce v spremenjenih okoliščinah, čeprav še ni razglašena epidemija. Zato se pojavljajo številna vprašanja s strani zdravnikov o tem, ali in kdo jih lahko prerazporeja na različna delovišča in za koliko časa. Za ukrepe za omejevanje gibanja (karantena, zaprtje bolnišnic in domov za starejše) čakamo na pravi trenutek. Tako je od sobote dalje omejeno število obiskovalcev prireditev na 500, od danes pa na 100 udeležencev. Vitranc in Planica bosta prvič minila brez obiskovalcev.

Se je pa v tem času zgodilo, da so bili med okuženimi in obolelimi osebami potrjeni tudi zdravniki in zdravstveni delavci. Zdravniki so bili deležni obsojanja s strani laične javnosti, kot tudi s strani politikov. Zato smo se odločili, da pojasnimo, kako so si dogodki sledili. Odzvali smo se na napade na zdravnike in članom poslali jasno sporočilo, da bo zbornica odločno stala na njihovi strani in jim nudila oporo tudi v težkih trenutkih nerazumevanja s strani politike in (nekaterih) medijev.

Vsa ta sporočila so bila opažena tudi v medijih in med ljudmi, ki si na podlagi medijskih informacij ustvarjajo mnenje o zdravnikih. Dopisi, podpisani ali tudi ne, so prispeli tudi na naslov zbornice in na moje ime. Znani in neznani avtorji mi sporočajo, da ni prav, da zbornica komunicira z MZ in NIJZ preko medijev, da bi morali sodelovati in jim pošiljati predloge za rešitev posameznih težav. Prav imate, spoštovani dopisovalci, tudi sama menim tako. A žal na dopise in predloge, poslane tem naslovnikom, nismo dobili ustreznih odgovorov. Tudi zato smo iskali informacije pri kolegih zdravnikih, ki delajo v tujini ali pa smo z njimi povezani skozi mednarodne organizacije. In te odgovore posredovali tudi na MZ, kot predloge za učinkovite ukrepe.

Posebno poglavje komunikacije je vezano na delovanje zobozdravnikov. Za njihova vprašanja smo nekaj odgovorov dobili, nekatere še pričakujemo. Zato je toliko bolj pomembno, da so se zobozdravniki povezali med seboj, tako v Sloveniji, kot s tujino. Sami so pripravili predloge, kako bi organizirali svoje delo tako, da bi bilo učinkovito in hkrati varno – tako za paciente, kot za njih.

Nujno je, da zdravniki in zobozdravniki ostanemo povezani, da stopimo skupaj in si medsebojno pomagamo, da bomo lahko ostali zdravi in pomagali našim pacientom.