Categories
Razno

Virus in država V

Ko sem 9. marca napisala blog Virus in država IV, sem ga zaključila z besedami:

Nujno je, da zdravniki in zobozdravniki ostanemo povezani, da stopimo skupaj in si medsebojno pomagamo, da bomo lahko ostali zdravi in pomagali našim pacientom.

S pisanjem sem začasno prenehala, saj sem se v celoti posvetila aktualni problematiki, povezani z epidemijo COVID-19, ki je bila razglašena nekaj dni kasneje (12. marca). Kot sem nakazala že v prejšnjem blogu, je država, takrat še pod taktirko prejšnje vlade Marjana Šarca, zdravniško zbornico “dala na stran”, minister Aleš Šabeder na moje predloge in dopise ni odgovarjal. Nova vlada Janeza Janše je začela drugače in zdelo se je, da se bomo na podlagi izkušenj iz tujine in od vsepovsod prihajajočega znanja, znali ustrezno organizirati in se pripraviti na težko obdobje. Začele so se različne “bitke”, ki so bile povezane z epidemijo. Prva je bila nabava osebne varovalne opreme (OVO) in ventilatorjev, o čemer so obširno poročali mediji, pa tudi naša zbornica, ki si je prizadevala, da bi bila OVO dostopna za vse izvajalce zdravstvenih storitev. Druga bitka se je odvijala v zdravstvenih ustanovah, ki so bile zaprte oz. so delovale pod strogimi omejitvami in posledično z veliko manj opravljenimi storitvami. Tretja bitka se je dogajala v domovih starejših občanov, kjer je epidemija povzročila največ posledic, vsaj takih, ki so bile predstavljene javnosti.

Ob vseh teh bitkah je zdravniška zbornica oblastem, tudi novemu ministru za zdravje, Tomažu Gantarju, jasno in večkrat ponudila svojo pomoč. Vendar ta ni bila sprejeta, prav tako ne naši predlogi za obvladovanje epidemije. V svetoalni skupini zdravniška zbornica nima svojega predstavnika. Zato smo se odločili, da naredimo kar je v našem dosegu in v naši moči. In tega ni bilo malo. V ospredju so bile različne oblike informiranja in medsebojne pomoči. Na pobudo odbora za zobozdravstvo je nastal unikaten sistem vstopnih točk za zobozdravstvo. Ogromno dela in podpore delujočim zdravnikom je opravil Odbor za osnovno zdravstvo. Intenziviralo se je delo strokovnih služb zbornice, še posebej pravne službe, oddelka za stike z javnostmi in oddelka za informatiko. Za zaposlene v strokovnih službah smo odprli vse možnosti za delo od doma, posebej v času, ko je bilo gibanje omejeno na občino bivanja, javni promet pa ni deloval.

Pol leta kasneje lahko v živo spremljamo, kako se je država pripravila na pričakovani jesenski val epidemije. Še vedno nam niso znani algoritmi za razporejanje zdravstvenih delavcev, niti načini delovanja zdravstvenega sistema v primeru skupinskih okužb zdravstvenih delavcev. Za premike zaposlenih med različnimi delodajalci (še) nimamo pravne osnove. Prav tako ostajajo brez odgovorov številna vprašanja, ki so strokovne in pravne narave in bistveno vplivajo na delovanje zdravstvenega sistema v izrednih razmerah.

Kaj bom lahko napisala čez pol leta?