Categories
DRUGI KROG Volitve 2020

Volitve in kvorum

Volitve so spet postale vroča tema, saj na naslove članov prihajajo ovojnice z glasovnicami. Temu primerno so se okrepile aktivnosti (predvsem na spletu) v taborih obeh kandidatk, ki sta se uvrstili v drugi krog. Uradne informacije glede poteka volitev so dostopne na tej povezavi.

Sporočila o sodelovanju na volitvah

Poleg uradnih obvestil, ki jih odobri volilna komisija, se množijo tudi druga sporočila, iz katerih se da razbrati dve težnji:

  • Sporočila, ki se opredeljujejo za eno od kandidatk  – tipa “volite za …”
  • Sporočila, ki se opredeljujejo glede udeležbe na volitvah in volivce nagovarjajo, da bi ali – nasprotno – da NE BI dosegli kvoruma.

Če bi bil kvorum dosežen, bi zmagovalka drugega kroga volitev bila znana takoj po štetju glasov in bi začela svoj mandat po uradni potrditvi na prvi naslednji seji skupščine.

Kaj se zgodi, če kvorum ne bo dosežen?

V tem primeru bo treba volitve razpisati na novo. Na nov razpis se lahko prijavijo isti in/ali novi kandidati in kandidatke.

Kaj se zgodi s sedanjo predsednico in odbori?

Sedanje vodstvo bo do izvolitve novega predsednika nadaljevalo z delom. Za takšno nadaljevanje ni nobenih formalnih ovir.

Kaj je kvorum?

Tega izraza v statutu zdravniške zbornice ne boste našli. Gre za pogovorni izraz, ki se nanaša na sklepčnost oziroma zahtevano število glasov, da so volitve veljavne.

44. Člen statuta zdravniške zbornice pravi:

Volitve predsednika zbornice se izvedejo na drugi torek v mesecu maju, na vsaka 4 leta, razen v primeru, če skupščina zaradi utemeljenih razlogov ne odloči, da se volitve izvedejo na drug dan. Volitve se izvedejo v korespondenčni obliki.

Kot vemo, so bile letošnje majske volitve prestavljene na jesen, saj zaradi epidemije ni bilo mogoče izvajati volilnih opravil.

Volitve predsednika so veljavne, če se je glasovanja udeležilo vsaj 50 % članov zbornice z volilno pravico. Volitve se opravijo z glasovanjem po pošti. Izvoljen je kandidat, ki je prejel večino veljavnih glasov članov zbornice.

Če je ta kvorum (sklepčnost) dosežen, se glasovnice preštejejo in kandidata, ki sta dosegla največje število glasov, gresta v drugi krog. Če se kvorum ne doseže, se volitve končajo in potrebno jih je razpisati na novo. V letu 2020 je bil kvorum v prvem krogu dosežen.

Če v prvem krogu noben kandidat ni prejel zadostnega števila glasov, se drugi krog volitev ponovi med kandidatoma, ki sta v prvem krogu volitev prejela največje število glasov.

Tudi za drugi krog velja pravilo, da je treba doseči potrebno število glasov. Če se ne doseže, je treba volitve razpisati na novo.

Ponazoritev – volitve 2017

V letu 2016 v majskem roku kvorum ni bil dosežen, zato so bile volitve ponovno razpisane in izvedene 13. decembra 2016. Volilna udeležba na decemberskih volitvah je bila 52,4%, v drugi krog sta se uvrstila prim. Andrej Možina in dr. Zdenka Čebašek-Travnik. V drugem krogu volitev, ki je bil izveden 17. januarja 2017, je bila volilna udeležba 52,39 %. Izvoljena je bila dr. Zdenka Čebašek-Travnik, ki je svoj mandat začela 13.2.2017, po imenovanju na seji skupščine.

V letu 2020 sta se v drugi krog volitev uvrstili prof. dr. Bojana Beović in Tanja Petkovič. Sama se nisem uvrstila v drugi krog in ker ne podpiram nobene od kandidatk, sem se odločila, da na teh volitvah ne bom sodelovala.

Vsem volivkam volivcem prepuščam, da se odločite po svoji vesti.