Categories
Delovanje zbornice Objave v medijih Volitve Volitve 2020

Zbornica je ves čas tukaj, kaj pa vi?

Včerajšnji kliping je prinesel številne ponovitve kritike na račun zdravniške zbornice, ki jo je izrekel prof. dr. Alojz Ihan. V kombinaciji s podnaslovom “Kje je zbornica” v znanem dnevnem časopisu, bi bralec res pomislil, da zbornici ni mar za epidemijo. Sploh pa ji ni do tega, da bi okarala kolege zdravnike, ki imajo na epidemijo svoj ali svojski pogled, ki je bistveno drugačen od uradne slovenske medicine.

Dilema o tem, kako “spremeniti” razmišljanja teh zdravnikov, seveda obstaja. Na eni strani gre za svobodo govora kot osebno pravico v najširšem smislu, na drugi pa za pravico do zdravja, ki je po mnenju nekaterih pravnikov nad pravico do svobode govora. Vendar je to bolj akademsko vprašanje, saj ne poznamo učinkovitega mehanizma, s pomočjo katerega bi te zdravnike lahko “spreobračali” v pravilen način razmišljanja. Gre za odrasle, fakultetno izobražene ljudi, ki imajo vsak svoj način pridobivanja informacij. Ker pa smo ocenili, da so njihove izjave potencialno škodljive za javno zdravje, smo sprožili postopke pred ustreznimi odbori zdravniške zbornice.

V izjavi za javnost smo pojasnili, da je mnenje prof. dr. Ihana krivično do zbornice, saj se vodstvo, vsi zaposleni in tudi člani večine odborov že od februarja letos trudimo redno objavljati čim več koristih in strokovnih informacij za svoje člane, za kar smo dobili nemalo pohval.

Kako aktivna je bila v tem času Slovenska medicinska akademija, se lahko vsakdo prepriča sam. Verjamem, da cenjeni profesorji medicine ne utegnejo prebirati sporočil Zdravniške zbornice Slovenije, ki jih dobivajo na svoj e-naslov, niti revije ISIS, kjer smo večino pomembnih sporočil objavili, kljub temu pa bi pričakovala, da se pri vodstvu pozanimajo o tem, kako se odziva zbornica na aktualne razmere.

Ali pa je to del predvolilne kampanje v smislu, da se pokaže slabo delovanje sedanje predsednice zbornice?