Zbornica prihodnosti

Zbornica prihodnosti

 1. Proaktivna podpora članom skozi celotno poklicno delovanje.
 2. Avtonomija zobozdravnikov.
 3. Zaposlitev zdravnikov v okviru ZZS za potrebe članstva, zdravniki (predvidoma trije) bodo ključni usmerjevalci delovnih nalog.
 4. Posodobitev komuniciranja in poslovanja med vodstvom in članstvom; vrnitev, dopolnitev in posodobitev  pomembnih vsebin na spletno stran ZZS ter nadgradnja spletne strani z interaktivnimi oblikami komuniciranja.
 5. Zaupanje članov do vodstva, zaupanje javnosti do zbornice in zaupanje pacientov do zdravništva bomo vzpostavljali na novo, kar bomo spremljali z anketami med članstvom in v javnosti.
 6. Referenčni cenik zdravstvenih oziroma zdravniških storitev (v sodelovanju z ZZZS ali agencijo, če bo ustanovljena) kot izhodišče za prihodnja pogajanja z ZZZS in urejanja različnih statusov zdravnikov in zobozdravnikov.
 7. Storitve dostopne vsem članom (splošno):
  1. odprava uradnih ur, zagotovitev osebnega stika z zaposlenimi skozi ves delovni čas
  2. pisarna za specializante – v bližini obeh UKC-jev
  3. dostopnost funkcionarjev za osebni pogovor – urnik bo objavljen za mesec vnaprej
  4. uporabna spletna stran, ki bo delovala tudi kot servis za pridobivanje odgovorov na strokovna vprašanja
  5. uvedba možnosti za e-glasovanje (volitve, referendum, ankete)
  6. zavarovanje zdravniške odgovornosti pri zavarovalnici za vse člane ZZS, ki to željio
  7. Varnost zdravnikov in zobozdravnikov na delovnem mestu
  8. Sodelovanje pri nastajanju in spreminjanju zakonov – monitoring in vplivanje s strani članstva
 8. Storitve za mlade zdravnike:
  1. vpis na bolj osebni način, povabilo na indiviualni pogovor
  2. redna mesečna srečanja novih članov in tutorjev – kot neobvezno druženje kolegov z zanimivimi vsebinami (fiksni termini, npr. vsak drugi torek v mesecu ob 17. uri)
  3. proaktivna pomoč pri iskanju zaposlitve za vse zdravnike
  4. matrika kompetenc za pripravništvo in specializacije
 9. Aktivnosti za seniorje
 10. Aktivnosti za študente medicine
 11. Skrb za zdravnike v težavah, profesionalizacija strokovne pomoči