Categories
Delovanje zbornice Volitve 2020

Zbornica za vse

Spoštovane članice in člani zdravniške zbornice,

znašli smo v vrtincih epidemije in zavedam se, da ste ob vseh obremenitvah utrujeni in izčrpani. Kljub temu vas prosim, da preberete to sporočilo in se odločite za sodelovanje na volitvah.

Hvaležna sem vsem, ki ste me izvolili za predsednico leta 2017. Verjamem, da sem s svojo ekipo izpolnila vaša pričakovanja in da lahko računam na vaš glas tudi v letu 2020.

Več o dosežkih tega mandata in načrte za prihodnjega najdete na zdenkacebasektravnik.si in Facebook-u, pripravljamo še tri srečanja na zoomu.

Poudarki iz mojega nagovora

COVID-19

Glede epidemije SARS-CoV-2 in COVID-19 je treba povedati, da Zdravniška zbornica Slovenije ni bila povabljena v strokovno svetovalno skupino pri Ministrstvu za zdravje, čeprav smo to predlagali. In zbornica še vedno ni del te skupine. To ni dobro ne s formalnega, ne iz vsebinskega vidika. Formalno osnovo za vključitev daje Zakon o zdravniški službi (5. točka 71. člena), vsebinsko pa številni predlogi, ki jih v skupini nismo mogli predstaviti s stališča stanovske organizacije, katere člani so v epidemiji opažali številne težave in nam jih sporočali od februarja letos.

Ko sem poskušala izvedeti za razlog »nevključitve«, sem dobila odgovor »ker ona (to sem jaz) stalno nekaj kritizira«. To drži in mnogi člani menijo, da sem kritizirala še premalo. A z izjavami v javnosti nisem želela rušiti avtoritete vseh, ki so načrtovali ukrepe za spopad z epidemijo. K vsaki kritiki pa sem vedno dodala predlog rešitve. Ko spomladi ni bilo dovolj osebne varovalne opreme, sem predlagala, da se omeji število vstopnih točk na približno 15. Sprva sem bila deležna nasprotovanja z vrha NIJZ, kasneje pa se je ta predlog izkazal za zelo uporabnega. Podobno je bilo z organizacijo zobozdravstvene službe v spomladanskem valu. Jeseni smo se posebej angažirali glede mladih zdravnikov in dosegli, da je njihovo prerazporejanje dobilo ustrezne pravne podlage in da bo njihov proces usposabljanja čim manj moten.

Ob splošni kritiki, da zdravniška zbornica na določenem področju »ni naredila dovolj« se kmalu izkaže, da je za takšnimi izjavami nepoznavanje delovanja zbornice. Vsak član lahko dobi vse relevantne informacije po rednih kanalih obveščanja in s postavljanjem vprašanj. To velja za vsa dela, še posebej za družinsko medicino. Več o tem v Biltenu – volitve 2020.

Pravne storitve

Drugi dve kandidatki obljubljata, da bosta »uredili« pravno in drugo pomoč članom. A ta je že zdaj na takšni ravni, kot doslej še ni bila. Deluje tudi svetovalna in mediacijska dejavnost.

Osnutek zakona o nekrivdni odškodninski odgovornosti smo septembra 2019 poslali na Ministrstvo za zdravje, kjer čaka na ministra. Zakon bo koristen tako za zdravnike in zobozdravnike, kot za paciente, ki bi tako hitreje prišli do odškodnine za zdravstveno napako.

Pravna služba na pobude in predloge članov izvaja tudi različna izobraževanja.

Zasebniki (tisti s koncesijo in tisti brez nje) so pomemben del članstva. Zbornica zastopa koncesionarje v postopkih sprejemanja Splošnega dogovora in v sporih z ZZZS. Zaposleni pa imajo svoje zastopstvo v Združenju zdravstvenih zavodov, pravilomo preko direktorjev teh zavodov. Ravno neustrezna organiziranost in zastopanost zaposlenih zdravnikov pri odločanju o programih, ki jih financira ZZZS, je dostikrat razlog za njihov odhod med zasebnike.

Avtonomija zobozdravnikov, moč mladih zdravnikov

Zobozdravniki so pomemben del naše skupne zbornice in tudi njihove odločitve vplivajo na volitve, saj lahko bistveno prispevajo k izvolitvi tiste kandidatke, ki ji najbolj verjamejo in zaupajo. Tudi na podlagi sodelovanja v iztekajočem se mandatu.

Moje zaupanje v mlade zdravnike je veliko, kar sem pokazala tudi s predlogom dr. Gregorja Prosena, takrat še mladega zdravnika, za predsednika Sveta za izobraževanje zdravnikov. Ko sem leta 2016 napovedovala, da bomo v vsak odbor vključili vsaj enega mladega zdravnika, so mnogi temu oporekali, pa sem vztrajala. Zaznala sem pozitivno energijo mladih zdravnikov in Mladih zdravnikov Slovenije, s katero smo skupaj uresničili projekte, na katere smo vsi ponosni. Medicinski trenerji (link), ki jih sestavljajo pretežno mladi zdravniki pa uspešno izvajajo treninge generičnih veščin za vse člane (brez kotizacije). Kaj se je dogajalo s strokovnimi izpiti od junija dalje, sem pojasnila v pogovoru z Mladimi zdravniki.

Zaposleni na zbornici

Delo strokovnih služb je šlo skozi procese optimiziacije vseh procesov in postopkov, ki so večinoma že digitalizirani. Javna pooblastila se izvajajo po Zakonu o upravnem postopku. Urejen je dokumentni sistem in arhiviranje. Različni inšpekcijski nadzori v tem mandatu niso pokazali nepravilnosti pri vodenju strokovnih služb oz. zaposlenih, ki jim je omogočeno tudi delo na daljavo. Tudi v času epidemije delamo povezano, složno in učinkovito.

Zdravniška zbornica skrbi za dobre možnosti za izobraževanje vseh članov, kar bo še olajšano z uvedbo učne platforme MiTeam. Tako bo laže pridobiti tudi licenčne točke brez kotizacije.

Vsem članom je dana možnost in priložnost, da se predstavijo tudi kot ustvarjalci (slikarji, pisatelji, pesniki, glasbeni umetniki) ali začnejo novo dejavnost, ki bo zanimiva za druge člane (telesna vadba, treningi generičnih veščin).

Zapisi kolegov o mojem delovanju:

Na odločanje vpliva ocena, kako bo kandidat zastopal vaša stališča in vrednote. Moje lahko spoznate skozi pisma podpore.

Vsem je znano, da ne pripadam nobeni politični opciji, vendar sem sodelovala z vsemi organi, strankami in politiki, ki so me povabili ali se odzvali na predloge in projekte zbornice. Znam vzpostavljati in vzdrževati stike s ključnimi odločevalci, kolikor je to (bilo) ob njihovih menjavah mogoče. 

Hvaležna sem ekipi, ki je izpeljala gradnjo naše hiše, saj je v njej omogočeno veliko dejavnosti, ki jih sicer ne bi mogli izvajati. Hiša pa potrebuje skrbnega gospodarja, kar je naša ekipa gotovo bila. Pripravlja se tudi nakup hiše zdravništva v Mariboru.

Poziv, da se v teh časih udeležite volitev in izberete svoje predstavnike v Zdravniški zbornici Slovenije, bi kdo lahko razumel kot popolno odsotnost dobrega okusa ali zdrave pameti. A kljub temu ostaja na zdravništvu, na nas, da izberemo smer delovanja naše organizacije in se odločimo, kdo in kako jo bo vodil.

»Če imela bi čarobno palico, bi prah posula in svet zaspal bi za mesec in dan. Nato bi se zbudili in virusa ne bi bilo več.

In če stroka imela bi besedo, ukrepi bili bi resni in vztrajni, nikakor pa vsakdanje menjajoči in težko sledljivi.«

V resničnm življenju pa vas vse vabim, da gremo skupaj naprej.

Zdenka Čebašek-Travnik

Zoom-i z Zdenko

 • Kako si lahko osnovno in bolnišnično zdravstvo bolj učinkovito pomagata
  sreda, 11. november 2020 ob 19.30
  moderatorka: Vesna Pekarović Džakulin, predsednica OOZ
 • Zoom povezava

 • Boj zbornice z državnimi organi
  petek, 13. november 2020 ob 19.30
  moderator: Krunoslav Pavlović, predsednik OZB in podpredsednik zbornice
  Zoom povezava

 • Zbornica – kritičen ocenjevalec kakovosti in hitrosti digitalizacije zdravstva
  nedelja, 15. november 2020 ob 17.00
  moderator: Gregor Cuzak, HealthDay.si
  Zoom povezava