Zdenka se predstavi

Moja poklicna pot

Bila sem splošna zdravnica v Prekmurju, specializantka psihiatrije v Psihiatrični bolnišnici v Vojniku, specialistka na Univerzitetni psihiatrični kliniki v Ljubljani. Bila učiteljica, predavateljica, mentorica številnim kolegicam in kolegom, ki danes opravljajo svoje delo širom po Sloveniji. Opravila sem šestletni mandat varuhinje človekovih pravic, ko sem spoznala tudi probleme zunaj zdravstva in se naučila prepoznavati pravila delovanja političnega sistema. Štiri leta (2017-2021) sem bila predsednica Zdravniške zbornice Slovenije.

Rada sem zdravnica, prepričana, da je to poklic, ki mi je odprl pot v svet in poti do ljudi. Pomagati ljudem v stiski je vodilo mojega poklicnega življenja. Vedno sem imela vizijo, kako razvijati svojo stroko in kako znanje prenašati na druge, kako jih navduševati in motivirati za napredek. Znam prepoznati in opozarjati na nepravilnosti, še posebej tiste, ki neposredno prizadenejo posameznike. Sem vztrajna in neomajna kadar sem prepričana, da je moj glas pomemben in kadar lahko prispevam k spremembam ali napredku.

Medicina odvisnosti, ki sem ji posvetila svojo strokovno pot, je paradigma za interdisciplinarno sodelovanje in zahteva veliko znanja, usklajevanja in učinkovitega vodenja. Sem poznavalka integrativne medicine, ki bi ji rada pomagala k večji uveljavitiv tudi v Sloveniji. Vsa pridobljena znanja in izkušnje uporabljam tudi pri vodenju naše zbornice. Prepričana sem, da so vsi člani enako pomembni, ne glede na to, kje opravljajo svoje delo in kakšna je njihova poklicna  ali akademska kariera.  Vsi si moramo prizadevati za boljše delovne pogoje in s tem boljše možnosti za zdravljenje naših pacientov.

Sem Zdenka

portret Zdenke Čebašek-Travnik

Rojena 1955 v Murski Soboti, sem še vedno povezana s Prekmurjem preko Pomurske akademsko znanstve unije (PAZU). Kot tabornica sem spoznala, kako pomembno je biti povezan z vrstniki in gojiti spoštljiv odnos do starejših. Sem prejemnica francoskega državnega odlikovanja vitezinje legije časti in bronaste plakete Zveze slovenskih društev za boj proti raku. Delujem kot prostovoljka v Društvu Žarek upanja in Pro bono ambulanti. Sem ponosna babica treh vnukov, pri odločitvi za ponovno kandidaturo me podpirajo sodelavci, prijatelji in družina.

Mejniki

1955 rojena v Murski Soboti

1973 maturirala na Gimnaziji v Murski Soboti

1979 diplomirala na Medicinski fakulteti v Ljubljani

1979 – 1982 splošna zdravnica v Prekmurju

1983 – 1986 specializantka psihiatrije v Psihiatrični bolnišnici Vojnik

1987 – 1993 specialistka v Univerzitetni psihiatrični kliniki v Ljubljani

1993 – magisterij iz bolezni odvisnosti na Medicinski fakulteti v Zagrebu

1993 – 1994 Program on substance abuse, The Johhs Hopkins School of Public Health, Baltimore, ZDA

1994 – 2007 Univerzitetna psihiatrična klinika – različna delovna mesta, nazadnje pomočnica direktorja za izobraževalno dejavnost

1994 – 2016 Katedra za psihiatrijo na Medicinski fakulteti v Ljubljani

1997 – doktorat na Medicinski fakulteti v Ljubljani (tematika burnouta pri terapevtih)

2007 – 2013 varuhinja človekovih pravic

2013 – 2017 specialistka psihiatrije na Univerzitetni psihiatrični kliniki v Ljubljani

2017 – 2021 (februar): predsednica Zdravniške zbornice Slovenije

Bibliografija

Februarja 2021 je v bibliografiji Cobiss na moje ime več kot 300 zapisov