Mladi zdravniki v tujini so ferrariji, ki so se odpeljali

V intervjuju za Zarjo, slovensko družinsko revijo, je novinarka Marija Šelek odprla vprašanje, ali je vodenje zdravniške zbornice v javnem interesu. Je.

Za javnost pa je delovanje zbornice še posebej pomembno pri javnih pooblastilih, saj zbornica v imenu države opravlja tri naloge: vodi register zdravnikov, odgovorna je za vodenje specializacij, podeljevanje in podaljševanje licenc ter – kar je sila pomembno in na žalost premalo obsežno – za izvajanje strokovnih nadzorov. Te naloge zbornica opravlja v imenu države, zato bi moral biti interes javnosti tudi to, kdo zbornico vodi.

V pogovorih s predstavniki medijev se skoraj vedno dotaknemo premajhnega števila zdravnikov, ki imajo preveč pacientov, zanje premalo časa in posledično nastanejo pri specialistih dolge vrste čakajočih in nezadovoljnih bolnikov.

Za premajhno število zdravnikov delno krivim ZUJF in takratno vodstvo zbornice, saj je tudi zdravstvenim ustanovam nalagal, da pred vsako zaposlitvijo pridobijo dovoljenje ministra. To je bila ena največjih neumnosti in po mojem mnenju neodgovorno ravnanje takratnega vodstva zdravniške zbornice, da ni te omejitve dalo na ustavno sodišče.

In ob vsem tem me prizadene, ko izvem za kolege, ki so pri svojem delu izgoreli, ki so v stiski, če zbolijo, ki niso prišli po pomoč. Zaradi stigmatizacije, ki jo prinaša obravnava pri psihiatru, mnogi kolegi zamudijo obdobja, ko bi se lahko hitreje zdravili in posledično hitreje vrnili na delovno mesto. Čas je, da se stiske zdravnikov razrešijo, čas je, da uredimo odnose.

Povezava na članek: Dr. Zdenka Čebašek – Travnik pred drugim krogom volitev za predsednico zdravniške zbornice

Ljudje – Čas je, da uredimo odnose med zdravniki, foto Šimen Zupančič