Soočenje odgovorov na SIOL-u: izločiti posrednike, zdravnike na čelo zavodov

Odgovore kandidatov na postavljena vprašanja so primerjali na spletnem portalu SiolNET: S katerimi ukrepi bi zmanjšali korupcijo v slovenskem zdravstvu? Moj odgovor je sistem naročanja neposredno pri proizvajalcih in zaščita prijaviteljev.

Ukrepi so znani, le volje za njihovo uporabo (še) ni dovolj. V glavnem gre za dvoje: spremeniti sistem naročanja (brez posrednikov) in dovolj zaščititi tiste posameznike, ki upajo opozarjati na korupcijo. Kolikor spremljam, so v Sloveniji na tem področju največ naredili mediji z razkritjem nepravilnosti, ki (lahko) vodijo v korupcijo. Poskrbeti je treba za varnost prijaviteljev korupcije. Na potezi je zdaj vlada s spremembami zakonodaje, ki bo možnosti za korupcijo zmanjšala na minimum.

Še odgovor protikandidata, dr. Andrej Možine:

Najboljša pot je preoblikovanje javnih zdravstvenih zavodov v smeri poslovne avtonomije. V taki obliki je daleč najmanj možnosti za slabo poslovno prakso in korupcijo. Z javnimi razpisi veliko ne dosežemo, lahko bi celo rekli, da gre za legalizirano korupcijo. Nekaj lahko pripomorejo preventivni ukrepi s tako imenovanimi registri primerljivih sklopov medicinskega materiala, ki se jih objavlja na javnem portalu in so ogledalo menedžmentu oziroma njihovi praksi.

Menim, da mora biti na čelu zdravstvenih ustanov zdravnik z menedžerskim znanjem in vodstvenimi sposobnostmi. Argument za to so opravljene raziskave v katerih so ugotovili, da je takšno vodenje najbolj učinkovito in tudi varno za bolnike.

Povezava na prispevek, SiolNET.