Številke razkrivajo: Tarča

Ekipa Tarče je tokrat razkrila podatke, ki bodo gotovo spodbudili k razmisleku tudi številne zdravnike. Medtem ko si zdravniki prizadevamo za boljše delovne pogoje, ki omogočili bolj učinkovito zdravljenje in krajšanje čakalnih dob, prepotrebni denar odteka drugam. Velika večina zdravnikov na to odtekanje nima nobenega vpliva, niti ne pozna poti izbire in odločanja o nakupih v zdravstvu. Kdo so tiste osebe (po položaju in imenu), ki znotraj zdravstvenih institucij odločajo o tem? Poznavanje organizacijske kulture med zdravniki je šibko, o tem ni izobraževanj, ki bi jih organizirala na primer zdravniška zbornica. To vrzel smo poskušali zapolniti avtorji knjige Stebri zdravništva v poglavjih Zagotavljanje finančnih sredstev za zdravstvo in Organizacijska kultura v zdravstvu.

Veliko slišimo o postopkih javnih naročil, hkrati pa ne vemo, kakšni so učinki takšnega načina kupovanja, kaj smo z njimi dejansko privarčevali. Zanimivo bi bilo izvedeti, koliko ljudi je zaposlenih za izvajanje teh postopkov, kako so bili izbrani za to delo in kako se preverja tveganja za koruptivna dejanja na vsakem koraku javnih naročil.

Ekipi Tarče bi predlagala, da jasno in odkrito predstavijo tudi postopke odločanja o nabavah zdravil in medicinskih pripomočkov, tudi o tem vemo zdravniki zelo malo.  Prepričana sem, da je Tarča odkrila javnosti dosti več in bolj uporabnih podatkov kot drage analize, narejene znotraj državnih institucij.