Tri vprašanja o volitvah in stanju po 17. januarju

Od kolegice zdravnice sem dobila tri vprašanja:

 

Draga Zdenka,

Zapisala si, da si se odločila za kandidaturo po neuspešnih volitvah maja 2016, ko ni bil dosežen kvorum. V zvezi s »kvorumom« me zanimajo naslednje 3 stvari:

1)      Kaj se zgodi s predsedniško funkcijo, če morda kvorum tudi tokrat ne bo dosežen?

2)      A primarij Možina ostaja na tej funkciji?

3)      In ali se ve do kdaj morajo biti razpisane naslednje volitve?

Lep pozdrav,

kolegica

(z imenom in priimkom, po e-mailu)

 

Moj odgovor:

Draga kolegica,

to so tri vprašanja, na katera (namenoma?) še ni nedvoumnih odgovorov. Zato ti podajam svoja razmišljanja o njih.
1. Primariju Andreju Možini je štirletni mandat potekel oktobra 2016. Točni datum ni znan oz. ni dostopen na spletni strani ZZS, tudi zapisnika o verifikaciji na seji skupščine (leta 2012) ZZS tam ni najti. Zaplet nastane zaradi člena statuta, ki je glede mandata predsednika precej dvoumen. Gre za 45. člen Statuta ZZS (mandat predsednika zbornice). ZZS mi noče dati uradnega pojasnila, niti ne sprejme mojega predloga za pridobitev neodvisnega pravnega mnenja o statusu predsednika po preteku štiriletnega mandata.
Skratka primarij Andrej Možina je prepričan, da je zakoniti predsednik do verifikacije novega. (Jaz sicer mislim drugače.)
2. Glede na sedanje ravnanje vodstva ZZS, prim. Možina ostaja na funckiji predsednika, tudi v primeru, če kvorum ne bo dosežen. 
3. Volitve razpisuje predsednik skupščine, trenutno je to mag. Marko Bitenc. Roka, do kdaj morajo biti ponovno razpisane, v statutu ni. Mag. Bitenc se je v preteklosti trudil, da bi v statut vnesli spremembe glede zahtevanega kvoruma, a ni bilo dovolj glasov poslancev (potrebnih je 60), da bi bl njegov predlog sprejet. Zapisnik te seje skupščine ni dostopen niti na intranetu (samo za člane ZZS).
Teoretično lahko ostane sedanji predsednik in s tem celotno vodstvo ZZS do naslednjih volitev v skupščino ZZS, kar se bo zgodilo maja 2020. In potem nova skupščina spremeni statut (v členu o volitvah predsednika) in izvoli novega. 
Lep pozdrav,
Zdenka