Zdenko Šalda se predstavi

Zdenko Šalda je član ekipe ZZP, ki se nam je pridružil v zadnjem času. Tudi zanj lahko zapišem Zdravnik – z veliko začetnico. Poleg odgovornega in napornega dela v osnovnem zdravstvu, se zelo zavzeto ukvarja tudi s preventivnim delom. Zdenko je sodelavec, kakršnega si lahko želi vsaka ekipa, ki ima resen namen doseči pozitivne spremembe v našem zdravstvenem sistemu in širši družbi.

 

Zdenko Šalda o sebi:

Sem specialist medicine dela, prometa in športa, zaposlen v Zdravstvenem domu Trebnje. Poleg osnovnega dela v dispanzerju medicine dela, prometa in športa se ukvarjam tudi s splošno medicino. Imam 330 opredeljenih pacientov in enkrat tedensko delam v splošni ambulanti zapora na Dobu. Prizadevam si za izboljševanje zdravstvene oskrbe obsojencev. V sodelovanju z Varuhom človekovih pravic mi je uspelo uzakoniti oddelke za socialno-varstveno oskrbo v zaporih.

Prostovoljno in popolnoma brezplačno se ukvarjam z zgodnjo zunajbolnišnično defibrilacijo. V okviru projekta Milijon srčnih točk mi je uspelo na področju, ki ga pokriva ZD Trebnje, postaviti mrežo 43 stalno javno dostopnih AED (Avtomatski eksterni defibrilator), ki je daleč najgostejša v Sloveniji. S povprečjem 474 prebivalcev na 1 AED smo v samem evropskem vrhu. Redno izvajam tečaje temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED.

Organiziral sem prve posredovalce po določilih novega Pravilnika o službi NMP, ki so že delujoči, čeprav osnovnega pogoja – dispečerske službe zdravstva še ni. Uspel sem s predlogom, da je v novem Pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah uzakonjena prometna signalizacija za AED. Slovenija je tako prva država v Evropi, če ne celo na svetu, ki ima prometni znak za AED. Dosegel sem, da se od letošnjega šolskega leta v osmih razredih osnovnih šol in v prvih letnikih srednjih šol v okviru zdravstveno-vzgojnih programov učijo oživljanja z uporabo AED.

Sedaj izvajam pilotni projekt na Osnovni šoli Trebnje, s katerim bomo dokazali, da je mogoča uvedba učenja oživljanja tudi v redne šolske programe. Sodelujem v Iniciativi za AED in sem avtor večine od 20 pobud, ki smo jih doslej predlagali. Sem ustanovni član Lions kluba Trebnje. V letošnji sezoni smo zbrali 12.000 evrov in jih namenili brezplačnemu cepljenju otrok proti klopnemu meningoencefalitisu. Prihodnji mesec bova s članom kluba, ki pozna znakovni jezik za gluhe, izvedla tečaj iz temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED za gluhe osebe.

 

Zakaj sem se pridružil ekipi ZZP

Moj motiv, da se pridružim skupini ZZP je, da bi v sodelovanju z ljudmi dobre volje izboljševal zdravstvo v najširšem smislu besede. Sem velik pristaš javnega zdravstva, a samo pod pogojem, da je javno zdravstvo nosilec družbenega razvoja. Javni zdravstveni zavodi bi morali nuditi veliko več, kot samo strokovno opravljanje zdravstvenih storitev. Če je javno zdravstvo samo izvajalec storitev za ZZZS, se ga lahko brez zadržkov zamenja z zasebnim.

Naslednji motiv je, da bi dobil pomoč pri spopadanju z Ministrstvom za zdravje, ki popolnoma ignorira pobude Iniciative za AED in tudi vsa ostala moja prizadevanja za izboljševanje zdravstvenega varstva. Tako si na primer neuspešno prizadevam, da bi sprejeli ukrepe za prevenco tuberkuloze v zaporih. Več o mojem delu boste izvedeli na spletni strani Iniciative za AED ( www.srce-si.si ).